DonerenNieuwsbrief

CNV Internationaal is ANBI

CNV Internationaal is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat uw giften aan CNV Internationaal in aanmerking komen voor belastingaftrek, volgens de voorwaarden van de Belastingdienst.

ANBI Informatie

Naam

Stichting CNV Internationaal

Fiscaal nummer 

( Tevens Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer - RSIN )

851304485

Contactgegevens   

Bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

Postadres
Postbus 2475
3500 GL  Utrecht

Telefoon    + 31 30 751 1260 b.g.g. + 31 30 751 1001
E-mail        internationaal@cnv.nl

Voor perscontacten >>

Voor informatie over de werkorganisate >> 

 

Doelstelling

CNV Internationaal is een stichting die verbonden is aan CNV. CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners die sociale dialoog inzetten om op te komen voor werknemers in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens (en de convenanten), de ‘employability' van jongeren’ en gendergelijkheid zijn centrale thema’s. 

Visie

Fatsoenlijk werk is een voorwaarde voor een inclusieve en duurzame internationale samenleving. Fatsoenlijk werk betekent een leefbaar loon, goede en veilige arbeidsomstandigheden en een constructieve sociale dialoog tussen werkgever en werknemer zodat arbeidsrechten gewaarborgd worden.

Zowel in de publieke, private als informele sector is fatsoenlijk werk de sleutel om armoede te bestrijden en maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen. Vakbonden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van arbeidsrechten, dienstverlener, watchdog voor vakbonds- en arbeidsrechten en bij het monitoren van de naleving van wetgeving en meer algemeen de mensenrechten.

Vakbonden maken hierbij gebruik van actuele ontwikkelingen waarbij (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is.

CNV Internationaal in 40 seconden (video)

Programma's 

CNV Internationaal werkt met name in twee grote programma’s met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

 1. Het vakbondsmedefinancieringsprogramma 
 2. Het strategisch partnerschap met de Fair Wear Foundation (STITCH) 

Daarnaast is CNV Internationaal actief in de convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in verschillende sectoren. Ook worden er internationale afspraken in cao’s gemaakt en draagt een grote groep donateurs bij aan het werk van CNV Internationaal.

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van het CNV is tevens het bestuur van CNV Internationaal.

Het  CNV-bestuur bestaat momenteel uit:

 • Piet Fortuin - voorzitter
 • Patrick Fey - vicevoorzitter en penningmeester
 • Daniëlle Woestenberg - bestuurslid
 • Justine Feitsma - bestuurslid
 • Jan-Pieter Daems - bestuurslid
 • Pien Zijlstra - bestuurslid en algemeen secretaris
   

Voor informatie over de werkorganisatie van CNV Internationaal >> 

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur van de Stichting CNV Internationaal ontvangen geen enkel salaris van de Stichting CNV Internationaal voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Het salaris van de directeur van Stichting CNV Internationaal is conform de cao-schaal voor deze functie.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Verslag van de uitgevoerde activiteiten 

Onze resultaten in het kort in 2 minuten

 

 • Jaarverslag Dialogue@work 2023 >
   

Overzicht verantwoordingen