DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sActuele thema's

Stop geweld tegen vrouwen op het werk 

Veilig werken is een recht 
voor iedereen

Wereldwijd hebben meisjes en vrouwen te maken met geweld en intimidatie tijdens het werk. Dat is onacceptabel. Veilig werken is een recht, voor iedereen. Ook is er nog steeds sprake van economische discriminatie; vrouwen die minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Ook dat is een wereldwijd probleem dat net zo goed voorkomt in ontwikkelingslanden als in Nederland.

'Waar wachten we nog op?!'

In 2019 is er een internationaal verdrag aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer. Internationaal heeft zich hier net als partnervakbonden jarenlang voor ingezet.

Wij pleiten voor een snelle, maar ook een goede ratificatie van deze conventie in alle landen. Er moeten betere wet- en regelgevingen komen die de werkenden beschermen tegen geweld en intimidatie op het werk. Op deze manier kunnen werknemers en vakbonden beter de strijd aan tegen dit probleem.

Hoewel dit verdrag dus al bijna 5 jaar geleden is aangenomen -  is het nog maar in 39 landen geratificeerd. Canada en Ierland hebben recent de conventie geratificeerd, en in het begin van 2024 heeft ook Colombia bekend gemaakt dit te zullen gaan doen.

Nederland heeft intussen ook aangekondigd dit verdrag te gaan ratificeren, maar er is nog geen datum bekend. 

Lees meer over ILO C190

geweld tegen vrouwen op werk

 

 

“Aan iedereen die kampt met geweld en intimidatie op het werk, zwijg niet, verbreek de stilte, laten we samen NEE zeggen."
Mariama Diallo 
Vakbondsleider uit Senegal

Bewustwording

Bewustwording van het probleem is een belangrijke eerste stap. Dat betekent bijvoorbeeld meer vrouwen in de leiding; zowel bij bedrijven als bij vakbonden zelf.

CNV Internationaal heeft daarom samen met onze partnervakbonden in West-Afrika ook genderaudits ontwikkeld. Hiermee kan een vakbond zelf onderzoeken of er een goede genderbalans is binnen de organisatie. We geven trainingen en advies over hoe de genderbalans verbeterd kan worden.

geweld tegen vrouwen op werk

 

 

Ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie of geweld tegen vrouwen, is moeilijk bespreekbaar. Bewustwording en openheid is belangrijk bij deze gevoelige onderwerpen, zodat vrouwen zich veilig voelen om er over te praten. Laten we ons samen uitspreken tegen geweld op het werk, elke dag. 

Yunika Kurniyatiningsih
CNV Internationaal Indonesië

Inspiratie uit Benin

Vakbond COSI uit Benin (West-Afrika) heeft met steun van CNV Internationaal een gratis, telefonische hulplijn opgezet voor vrouwen die te maken hebben met geweld op het werk. Zij kunnen daar terecht voor een luisterend oor, (juridisch) advies of een medische doorverwijzing. Dat is heel belangrijk voor vrouwen die niet in staat zijn om zelf naar het vakbondskantoor in de hoofdstad te komen om daar om hulp te vragen.

Naar het voorbeeld van COSI-Benin, is ook onze partnervakbond CNT in Niger gestart met een telefonische hulplijn voor vrouwen in augustus 2021. Bij onze partnervakbond in Senegal kunnen werkenden ook terecht als ze kampen met geweld op het werk.

Angela Kpeidja, journaliste in Benin kampte zelf met seksuele intimidatie en zweeg daar jarenlang over. Zij verbrak het zwijgen en leverde zo een belangrijke bijdrage aan het bespreekbaar maken van de problemen die vrouwen kunnen ervaren op de werkvloer. In deze video vertelt zij haar verhaal.

Wat kunnen bedrijven hier doen? 

Steeds meer Nederlandse midden- en kleinbedrijven, die werkzaam zijn in de internationale keten, willen hun verantwoordelijkheden in praktijk brengen als het gaat om veiligheid op de werkvloer.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en CNV Internationaal hebben een gids gemaakt met praktische tips hoe zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers binnen hun bedrijf, dochteronderneming, joint venture of fabriek, een veilig gevoel hebben op de werkvloer.

Ik ben werkgever. Hoe zorg ik voor een veilige werkomgeving.
Brochure Violence @ Work

Downloads

Meedoen

Vakbondsvrouwen zoals Mariama Diallo uit Senegal strijden tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. Zij zetten zich actief in voor cultuurverandering. In bedrijven, maar ook in de informele sector. Want vrouwen en meisjes die werken in de huishouding zijn extra kwetsbaar en krijgen vaak te maken met ongewenst intimiteiten. 

Help je mee?

Steun het werk van CNV Internationaal, zodat we vakbondsvrouwen in Senegal en Benin kunnen blijven ondersteunen in hun strijd tegen geweld en intimidatie op de werkvloer!
 

Gerelateerde Artikelen