DonerenNieuwsbrief
HomeThema's

Geweld tegen vrouwen op het werk

#overdegrens

Nog steeds hebben te veel vrouwen te maken met (seksuele) intimidatie op het werk 

Veilig werken is helaas geen vanzelfsprekendheid. Te veel werknemers, veelal vrouwen, hebben te maken met een vorm van intimidatie of geweld op het werk. Of je nu een vaste baan hebt of een flexcontract, stagiaire bent of vrijwilliger of dat je werkt in de ‘informele’ sector. Geweld is onacceptabel vindt CNV.

Daarom ondersteunt CNV Internationaal vakbondspartners in Azië, Latijns Amerika en Afrika in het voeren van een campagne vóór de ratificatie van conventie 190 van de International Labour Organisation (ILO), waarin internationale afspraken zijn vastgelegd voor een veilige werkomgeving. Deze baanbrekende conventie werd twee jaar geleden door de ILO aangenomen en treedt op 25 juni officieel in werking voor die landen die de conventie geratificeerd hebben.

CNV roept de Nederlandse overheid op om zo spoedig mogelijk de voorbereidingen te treffen voor de ratificatie van de ILO conventie 190. Dat betekent dat Nederland daarmee verantwoordelijkheid voor een veiligheid speciaal in de werkomgeving ook in onze nationale wetgeving vastlegt. In de conventie staat omschreven wat daarbij de rol van de sociale partners is. Want naast de overheid, hebben ook werkgevers en vakbonden een belangrijke rol te spelen. 

> Factsheet over de ILO-conventie 190)

> Veelgestelde vragen over geweld op het werk

 

Onderzoek van CNV over seksuele intimidatie op het werkIk voel me niet veilig op het werk. Tips, wat kun je zelf doen?  

"Intimidatie is een wereldwijd probleem", vakbondscollega's bereidden in Genève de onderhandelingen voor over het nieuwe wereldwijde verdrag tegen geweld op het werk.

 

“Geweld en intimidatie op het werk is een wereldwijd probleem en vormt een belangrijk obstakel voor gendergelijkheid. Het schaadt niet alleen werknemers, maar ook werkgevers en de maatschappij als geheel”. 

Nicole Mathot, regiocoördinator Afrika en algemeen genderexpert bij CNV Internationaal:

Lees het interview

Video: Inspiratie uit Benin

Vakbond COSI uit Benin (West-Afrika) heeft een gratis telefonische hulplijn opgezet voor vrouwen die te maken hebben met geweld op het werk. Zij kunnen daar terecht voor een luisterend oor, (juridisch) advies of een medische doorverwijzing. Dat is heel belangrijk voor vrouwen die vanwege hun werk of de coronamaatregelen niet in staat zijn om naar het vakbondskantoor in de hoofdstad te komen.

Naar het voorbeeld van COSI-Benin is in augustus 2021 ook partnervakbond CNT in Niger gestart met een telefonische hulplijn voor vrouwen.

 

Brochure voor MKB 

Steeds meer Nederlandse midden- en kleinbedrijven, werkzaam in de internationale keten, willen hun verantwoordelijkheden in praktijk brengen als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en CNV Internationaal maakten een gids met praktische tips hoe zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers binnen hun bedrijf, dochteronderneming, joint venture of fabriek, zich veilig voelen op de werkvloer.

Ik ben werkgever. Hoe zorg ik voor een veilige werkomgeving.
Brochure Violence @ Work

Tool voor vakbonden

Hoe gendervriendelijk is jouw eigen organisatie eigenlijk? Samen met ILO C190 expert Jane Pillinger heeft Nicole Mathot van CNV Internationaal een tool ontwikkeld, waarmee een vakbond kan toetsen hoe gendervriendelijk het eigen beleid is. De eerste keer is het raadzaam een consulent in te schakelen die het proces begeleidt. De resultaten van de tool kunnen gebruikt worden om een verbeterplan op te stellen. De tool is nog vrij nieuw en wordt na een jaar geëvalueerd.

Heb je interesse?  Mail Nicole Mathot via   internationaal@cnv.nl   en samen kan je kijken wat jouw organisatie kan doen!