DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Organisatie

Wie we zijn - Wat we doen

Naam  Stichting CNV Internationaal 
    
BTW-nummer  851304485
    
Bezoekadres  Tiberdreef 4                
3561 GG  Utrecht
    
Postbusadres  Postbus 2475    
3500 GL  Utrecht
    
Telefoon  + 31 30 751 1260    (secretariaat)
of  + 31 30 751 1100  (receptie CNV )  
    
E-mail    internationaal@cnv.nl

Doelstelling

CNV Internationaal wil bijdragen aan een inclusieve, duurzame internationale samenleving waarin fatsoenlijk werk voor iedereen centraal staat. Hiertoe willen wij onze kennis, expertise en wereldwijd netwerk van vakbondspartners inzetten. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed zijn solidariteit, het overlegmodel, pluralisme van de vakbeweging, de eigen verantwoordelijkheid en gelijke kansen van werknemers daarbij kernwaarden.

Sociale dialoog tussen werknemers, werkgevers en overheid vormt de rode draad door het programma. De kennis en ervaring die CNV Internationaal heeft op dit gebied, zetten wij in ter versterking van de sociale dialoog in de landen waar wij samen met vakbondspartners werken.

Versterken van sociale dialoog, betekent onder meer ervoor zorgen dat vakbonden gedegen voorstellen kunnen maken, dat vakbonden bekwame en goed voorbereide onderhandelaars kunnen inzetten en dat er een klimaat ontstaat van vertrouwen bij de sociale partners.

Visie

Fatsoenlijk werk is een voorwaarde voor een inclusieve en duurzame internationale samenleving. Fatsoenlijk werk betekent een leefbaar loon, goede en veilige arbeidsomstandigheden en een constructieve sociale dialoog tussen werkgever en werknemer zodat arbeidsrechten gewaarborgd worden.

Zowel in de publieke, private als informele sector is fatsoenlijk werk de sleutel om armoede te bestrijden en maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen. Vakbonden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van arbeidsrechten, dienstverlener, watchdog voor vakbonds- en arbeidsrechten en bij het monitoren van de naleving van wetgeving en meer algemeen de mensenrechten.

Vakbonden maken hierbij gebruik van actuele ontwikkelingen waarbij (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is.

CNV Internationaal in 40 seconden 

Bestuur CNV Internationaal

Het bestuur van CNV Internationaal bestaat uit de leden van het CNV-bestuur:

  • Voorzitter CNV Internationaal - Daniëlle Woestenberg
  • Secretaris-penningmeester CNV Internationaal - Jan-Pieter Daems

Bestuursleden 

Raad van toezicht

  • Arend van Wijngaarden, voorzitter
  • Marianne Luyer, lid
  • Louise van Deth, lid

Integriteit

Team | Medewerkers

Klik op de foto's voor contact informatie

 

Elles van Ark

Elles van Ark

Algemeen Directeur

Maurice van Beers
Daantje Bras contact
Olivia Bwalya - klik voor contactinfo

Olivia Bwalya

PMEL Officer

Suzan Cornelissen - contact
Marjolein Groenewegen - klik voor contactinfo

Marjolein Groenewegen

Senior Programme Officer

Rose van der Laan - contact

Rose van der Laan

Communication Officer

Corita Johannes - contact

Corita Johannes

Communication Officer

Nadia Kikach
Isabelle de Lijser

Isabelle de Lijser

Regionaal Coördinator Azië

 

Nicole Mathot - contact
Margot Offerijns - contact
Myrthe Peek CNV Internationaal

Myrthe Peek

Projectassistent

Imron Sahetapy

Imron Sahetapy 

PMEL-coördinator

Eva Smulders

Eva Smulders

IMVO-Adviseur

Nicole Vrolijk

Nicole Vrolijk

Programma Assistent

Anne Wehkamp - klik voor contactinformatie
Roy Winkelhuijzen - klik voor contactinformatie

Roy Winkelhuijzen

Programme Officer Afrika