DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Jaarverslag

 

Het jaar 2022 stond in het teken van verandering en bijzondere stappen voorwaarts. CNV Internationaal probeerde in uitdagende omstandigheden met vernieuwende methodes werk te maken van 100% eerlijk werk voor iedereen.

Vernieuwend was het gebruik van onze innovatieve tool, de Fair Work Monitor, waarvan we in 2022 de eerste resultaten zagen. Met deze tool, een digitale enquête die vakbonden met steun van CNV Internationaal uitzetten onder werkenden, kunnen wij de situatie bij bedrijven beter in kaart brengen. Ook geeft deze informatie de lokale vakbonden zelf een sterkere onderhandelingspositie in de gesprekken met werkgevers en overheden. 

Tegelijk zorgde de oorlog in Oekraïne voor oplopende inflatie en een energiecrisis. Dit heeft grote weerslag op werknemers en werkgevers in alle landen. Door de stijging van de kosten van levensonderhoud, komen juist de meest kwetsbare werkenden in de knel, die toch al geen leefbaar inkomen hadden.

Impact

In tijden waarin de rechten van werknemers sterk onder druk staan, zijn we trots dat we samen met onze vakbondspartners kunnen bijdragen aan verbeteringen. Enkele voorbeelden 

In tijden waarin de rechten van werknemers sterk onder druk staan, zijn we trots dat we samen met onze vakbondspartners kunnen bijdragen aan verbeteringen. Enkele hoogtepunten:

  • Recht op pensioen voor meer dan 2 miljoen werknemers in Cambodja
  • 10% hoger, meer leefbaar loon voor mijnwerkers dankzij het vakbondscollectief in Colombia 
  • 9,5% hoger, stap naar meer leefbaar loon voor suikerarbeiders in Nicaragua
  • Veiligheidsschoenen en betaald verlof voor palmoliewerkers zonder vast contract in Indonesië
  • Wet tegen seksueel geweld aangenomen mede door lobby van de vakbond in Indonesië
  • Steeds meer vrouwen die kampen met geweld en seksuele intimidatie verbreken het zwijgen in Benin
werk in uitvoering wereldkaart in beeld - klikbaar

Jaarverslag 

Ons werk in beeld

Verhalen en video's brengen ons werk en de impact in beeld.

 

FAIR WORK MONITOR 

Vakbonden verzamelen met mobiele telefoons betrouwbare informatie om te onderhandelen over leefbaar loon en meer.  

DE STEM VAN JONGEREN

We versterken de stem van jongeren in Senegal, ook zij hebben recht op eerlijk en veilig werk.

Verhalen van verandering

In ons werk zorgen we dat groepen kwetsbare werkenden die vaak niet gehoord worden hun stem kunnen laten horen, zoals werknemers in kledingfabrieken, mijnen en plantages en ook jongeren, vrouwen en informeel werkenden. 

Samen werken we aan verandering. In onderstaande verhalen geven we een indruk van onze impact. 

Lees meer verhalen van verandering>

 

Trade union freedom for palmoil workers in Indonesia

VEILIGHEIDSSCHOENEN EN BETAALD VERLOF >>

Pension for 2 million workers Cambodia

PENSIOEN VOOR 2 MILJOEN WERKNEMERS  >>

Publicaties

Een selectie van onze factsheets, onderzoeksrapporten en andere publicaties uit 2022 die vermeld zijn in het jaarverslag  >>. 

Financiële verantwoording 

Jaarverslagen voorgaande jaren

Jaarverslagen en jaarrekeningen 2012-2022 >

Co2 compensatie

De CO2-uitstoot van onze vluchten laten wij compenseren door de Climate Neutral Group via duurzame energieprojecten die CO2-uitstoot terugbrengen.  Lees meer