DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Indonesië: Veiligheidsschoenen en betaald verlof 

Nieuwe vakbondsleden op palmolieplantages dankzij jonge vakbondsleider 

Tot twee jaar geleden had palmolievakbond Hukatan nauwelijks leden in de stad Muara Bungo op Sumatra. Door intimidatie durfden mensen geen lid te worden van de onafhankelijke vakbond. Het aantal leden kelderde in korte tijd van 200 naar 37. De jonge, bevlogen vakbondsleider Budi bracht hier verandering in.  

Eind 2020 organiseerde Hukatan een bijeenkomst in Muara Bungo tegen de Omnibuswetgeving. Vakbondslid Budi (toen 27) was hierbij en hij raakte gemotiveerd om zich actief in te zetten voor de vakbond. 

Eén van de eerste dingen die hij deed, was een klacht indienen bij het management van de Jamika Raya plantage. Niet lang daarna verkozen de andere werknemers hem tot vakbondsleider van Jamika Raya.  

Budi (29), de jonge vakbondsleider, zorgt voor verandering op palmolieplantages  

Betaald verlof en veiligheidsschoenen álle werknemers 

 

Kort daarna volgde Budi trainingen van Hukatan in sociale dialoog en onderhandelingen. Ook volgde hij de leiderschapstraining van CNV Internationaal. 

Hij gebruikte zijn nieuwe vaardigheden voor onderhandelingen over betaald verlof voor mensen met tijdelijke contracten. 

Met succes, want inmiddels krijgen deze werknemers betaald op nationale feestdagen én krijgen ze 12 betaalde vakantiedagen per jaar. 

Ook regelde Budi dat alle werknemers veiligheidsschoenen krijgen van de werkgever.  

Dagloners en nieuwe cao 

De komende tijd zet Budi zich in voor betere betaling van dagloners en een nieuwe cao. “De huidige cao is op centraal niveau onderhandeld, daarbij waren ‘gele vakbonden’ betrokken.” Gele bonden zijn opgericht door de overheid of werkgever, en zodoende niet onafhankelijk. 

“Door in te zetten op cao’s op plantageniveau, kunnen we meer invloed uitoefenen op arbeidsvoorwaarden.”  

 

Inmiddels heeft Hukatan in Muara Bongo – met dank aan Budi - zevenhonderd leden!  

Publicatiedatum 14 09 2023