DonerenNieuwsbrief

Respecteer arbeidsrechten in de palmolie sector

Miljoenen mensen werken in palmolieplantages in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Deze mensen zijn essentieel voor de sector, maar hun arbeidsrechten worden vaak niet gerespecteerd. Door de krachten te bundelen, kunnen de levens van miljoenen werkenden verbeterd worden. De aanwezigheid van onafhankelijke vakbonden is daarbij essentieel. Zo kunnen werknemersrechten worden gerespecteerd; zoals een leefbaar loon en veilig werk. 

Palmolie feiten

 • 50% van de wereldwijde consumptiegoederen bevat palmolie.
 • Indonesië en Maleisië produceren 85% van de palmolie.
 • Colombia is de grootste producent van palmolie buiten Azië.
 • Minder dan 5% van de palmolie plantage werkenden in Indonesië zijn georganiseerd.
 • Veel vrouwen die op plantages werken hebben geen vast contract.

Krachten bundelen 

Om de impact van ons werk te vergroten bundelt CNV Internationaal de krachten met:

 • Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO), de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is een certificeringsorganisatie die is opgericht om het gebruik en de productie van duurzame palmolie te bevorderen.
 • Proforest, Agricultural and forestry production that delivers positive outcomes for people, nature and climate. 
 • RVO, project on social dialogue in the palm oil sector in West Kalimantan, Indonesia. sector Meer weten  >
 • SPOC the Substainable Palm  Oil Choice.

Duurzame palmolie

De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is een certificeringsorganisatie die is opgericht om het gebruik en de productie van duurzame palmolie te bevorderen. Op dit moment is 19% van de palmolie, die over de hele wereld wordt geproduceerd, RSPO-gecertificeerd. 

Hukatan, partner van CNV Internationaal in Indonesië, was de eerste vakbond die zich aansloot bij RSPO. CNV Internationaal werd in 2020 lid. CNV Internationaal organiseerde met partnervakbonden uit Azië en Latijns-Amerika een break-out sessie over de rechten van werkenden op palmolieplantages, tijdens de RSPO conferentie november 2022 in Maleisië.

Risico's

Dit zijn de grootste risico’s in de palmolie sector in Azië en Latijns-Amerika: 

 • gezondsheids- en veiligheidsrisico's
 • gender discriminatie en gender geweld
 • geen leefbaar loon
 • geen vakbondsvrijheid
 • afwezigheid van collectieve onderhandelingen, cao's
 • kinderarbeid

Vrouwen werken zonder contract

Eva Smulders is IMVO coördinator van CNV Internationaal. 'Er valt nog veel te verbeteren op palmolieplantages als het om de rechten gaat van de mensen die er werken. De meeste vrouwen werken elke dag, zonder een fatsoenlijk contract. Als ze zwanger worden  krijgen ze geen betaald verlof en als er niet gewerkt kan worden door (tropische) regenbuien, dan hebben ze ook geen inkomen. 

We weten dat het moeilijk is voor merken en investeerders om goed zicht te krijgen op de werkomstandigheden in hun productieketen. CNV Internationaal beschikt over kennis en netwerken die daarbij kunnen helpen.'

We weten dat het moeilijk is voor merken en investeerders om goed zicht te krijgen op de werkomstandigheden in  hun internationale productieketen. CNV Internationaal beschikt over kennis en netwerken die daarbij kunnen helpen.

Eva Smulders, IMVO coördinator CNV Internationaal 

Maurice van Beers van CNV Internationaal en Amalia Falah uit Indonesië vertellen hoe we werken aan verbetering. 

Meer weten

Factsheet Creating an alliance for change through social dialogue >

In ruim 50% van de consumptiegoederen zit palmolie; ondanks de controversie is er nog geen duurzaam alternatief. Meer weten: 

Voor consumenten > Veelgestelde vragen over palmolie 

Dit filmpje laat zien hoe vakbonden en bedrijven op palmolie plantages werken aan verbetering door constructieve sociale dialoog. Dat is de beste weg om misstanden aan te pakken