DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Palmolie: werk in uitvoering in West-Kalimantan.

Werknemersrechten op de kaart

Collega's Eva en Suzan bezoeken een palmolieproject in West-Kalimantan, Indonesië. Dankzij een goede sociale dialoog zijn de werknemersrechten daar op de kaart gezet. De lokale vakbonden spelen daarin een belangrijke rol.

Eva: 'Op deze plantage zie je het belang van een goede sociale dialoog, zowel voor de werknemers als de werkgever. Want door regelmatig met elkaar in gesprek te zijn, komt er wederzijds begrip. Partijen staan niet meer tegenover elkaar en kunnen problemen bespreekbaar maken en gezamenlijk aanpakken. 

Dit levert iedereen veel op. Zo dragen de werknemers nu goede beschermende werkkleding. De werkgever heeft de productie enorm zien stijgen, werknemers profiteren hier ook van en ontvangen bonussen.'

Werknemers en werkgevers vertellen over de verbeteringen op hun plantage

 

Je kunt als werkgever alleen succesvol ondernemen als je ook investeert in een goede relatie met je werknemers.

 

De palmolieplantages zijn enorm uitgestrekt waardoor het belangrijk is dat op de plantage ook goede voorzieningen voor de werknemers zijn. Suzan: 'De afgelopen jaren is er op dat gebied veel gebeurd, zoals medische zorg, een kinderdagverblijf en sportmogelijkheden. Ook staat er een moskee op het terrein. 

Het laat zien dat je als werkgever alleen succesvol kunt ondernemen, als je óók investeert in een goede relatie met je werknemers. De vakbonden spelen hier een belangrijke rol in. 

Maar er is ook nog veel te verbeteren op de palmolieplantages in het land. Het minimumloon is te laag om goed van te kunnen leven en de organisatiegraad is laag. 

Het is dus belangrijk dat het ledenaantal van vakbonden de komende jaren groeit, zodat arbeidsomstandigheden verbeteren op alle plantages in Indonesië.

Vlogs

Chauffeurs laten de palmolie oogst wegen bij de fabriek

Ontmoeting met leden van partnervakbond Hukatan

Een dag op de palmolieplantage

Database met cao-afspraken

Tijdens het veldbezoek bespreken de CNV Internationaal collega's over het verder betrekken van andere partijen en het uitrollen van een database van de cao-afspraken. 

Met deze database kan geanalyseerd worden of palmolieplantages en -handelaren werknemersrechten respecteren. 

Eva: ' Door cao's te analyseren kan je duidelijk maken welke punten sterk zijn en welk verbeterd moeten worden. De financier heeft dan beter zicht op de stand van zaken in een bedrijf. 

We gaan samen met de Rabobank en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kijken of we deze database succesvol kunnen inzetten en of dit dan ook geschikt is voor andere financiële instellingen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen.'

 

>Lees meer over

verbetering van werkomstandigheden in de palmoliesector

Publicatiedatum 30 08 2022