DonerenNieuwsbrief
Home

Ons werk

Wie we zijn

CNV Internationaal vindt dat iedereen recht heeft op goed werk. Daar zetten wij ons dan ook elke dag voor in, al 55 jaar, samen met onze partnervakbonden in ontwikkelingslanden. Wij versterken de positie van werknemers in de (in)formele economie door middel van de sociale dialoog in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

We richten ons op verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens, zodat de mensen die onze kleding maken in Vietnam of de metalen voor onze mobieltjes uit de mijnen halen in Peru, veilig hun werk kunnen doen voor een eerlijk loon. Want iedereen heeft recht op goed werk.

Wat we doen in 40 seconden

Hoe we werken

CNV Internationaal werkt aan resultaten op het gebied van: 

We zijn de ontwikkelingsorganisatie van vakbond CNV en werken intensief samen met internationale partnervakbonden. We leiden collega’s op tot stevige onderhandelingspartners in hun eigen land en versterken de stem van jongeren en vrouwen. 

Dit doen wij door het geven van training, het uitwisselen van kennis en het inzetten van ons netwerk. Daarnaast werken wij samen met de overheid en het Nederlandse bedrijfsleven bij de verduurzaming van hun internationale productieketens, o.a. met advies en het vastleggen van afspraken in convenanten.

Waar we werken

CNV Internationaal werkt aan verbetering van arbeidsrechten, met name in de internationale toeleveringsketens van:

🔴 Kleding

🟣 Suikerriet

🟢 Palmolie

Mijnbouw

🔵 Cashewnoten
 

Samenwerken - Programma's

CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting en als afdeling nauw verbonden aan de CNV Vakcentrale. CNV Internationaal zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van een groot aantal partijen.

 • Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2021-2030
  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt bij aan het werk van CNV Internationaal met het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP), waarin we op basis van het programma Dialogue@Work werken aan versterking van de positie van werknemers.
   
 • STITCH - strategisch partnerschap
  Daarnaast is er het strategisch partnerschap STITCH: Sustainable Textile Initiative: Together for Change. Dankzij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werken we daarin samen met Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV, ETI (UK) organisaties uit onder meer Azië aan een betere positie van werknemers in de textielindustrie.
   
 • IMVO-convenanten in sectoren
  Ook maakt CNV Internationaal deel uit van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende economische sectoren. Binnen deze convenanten maken we werk van eerlijk werk in de gehele keten, samen met het bedrijfsleven, andere vakbonden, ngo’s, overheid en de SER.
   
 • Programma's en projecten met bedrijven en stichtingen
  Door samen te werken met bedrijven en stichtingen vergroten we de impact van ons werk.
   
 • Internationale collegialiteit in cao's
  In een aantal cao’s die CNV afsluit in Nederland, staan afspraken over vakbondsfinanciering in het buitenland, vanuit solidariteit met collega’s daar; de kappers-cao is daar een mooi voorbeeld van.
   
 • Particuliere donateurs
  Ook is CNV Internationaal dankbaar voor de steun van een grote groep trouwe donateurs.

Lees meer