DonerenNieuwsbrief

Samen voor verandering in de Textielindustrie 

Sustainable Textile Initiative: Together for Change, STITCH, is een samenwerking vanuit een gemeenschappelijke visie: een wereldwijde textiel- en kledingindustrie die bijdraagt ​​aan een gelijke en rechtvaardige samenleving door mensenrechten in de wereld van werk te respecteren.

STITCH bestaat uit 6 partners: arbeidsrechtenorganisaties CDI in Vietnam en Cividep in India, de Nederlandse vakbonden CNV Internationaal en Mondiaal FNV en twee multi-stakeholder initiatieven ETI in Engeland en het Nederlandse Fair Wear.  Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is strategisch partner van STITCH en steunt het programma financieel.

Naar een meer rechtvaardige kledingindustrie

75% van de werknemers in de textielindustrie is vrouw. We werken samen aan een industrie waar alle kledingarbeiders veilig en goed betaald kunnen werken en zij de vrijheid hebben om zich te organiseren. 

STITCH wil dat werknemers zich vrij voelen om zich uit te spreken, vakbonden te vormen en collectief te onderhandelen over betere arbeidsomstandigheden. STITCH laat de stem van werknemers horen door nationale en internationale belanghebbenden in de toeleveringsketen samen te brengen.

  • Door vakbonden te versterken, kunnen we de invloed van werknemers in de waardeketen vergroten. 
  • Door merken – de machtigste spelers in de waardeketen – te beïnvloeden, kunnen we ruimte creëren voor werknemers om zich te organiseren en een plaats aan de onderhandelingstafel veilig te stellen. 
  • Door de inkooppraktijken van merken te verbeteren, kunnen we potentieel creëren voor betere arbeidsomstandigheden en het belonen van vrijheid van vereniging op leveranciers- en fabrieksniveau. 
  • Door de regeringen van marktlanden te beïnvloeden en de internationale regelgevingskaders voor mensenrechten en werknemersrechten te versterken, kunnen we een ecosysteem bouwen dat dit allemaal ondersteunt.

Hoe werkt STITCH?

Samen hebben we toegang tot alle belangrijke belanghebbenden en actoren in de waardeketen, van vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties tot leveranciers, werkgeversorganisaties, merken en lokale overheden. Op basis van de bewezen staat van dienst van onze partners in het creëren van betere arbeidsomstandigheden, zullen we attitudes, bewustzijnsniveaus en gedrag beïnvloeden om betekenisvolle veranderingen voor werknemers en de industrie in het algemeen te bewerkstelligen.

Onze inzet: 

  • capaciteitsversterking van leveranciers om hun sociale dialoog met werknemers en overheden te verbeteren en de dialoog met merken te zoeken;
  • samen met lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties voeren we collectieve onderhandelingen over hogere lonen, gendergelijkheid en fatsoenlijk werk;
  • het verbeteren van de samenwerking met merken, omdat zij een cruciale rol spelen in het verduurzamen en ethischer maken van de industrie;
  • goede wetgeving, waardoor verantwoordelijkheid duidelijk belegd is als het gaat om betere arbeidsomstandigheden en beloning in de productielanden.
  • due diligence door bedrijven, door met lobby en campagnes te werken aan een goed regelgevingskader; de 'slimme mix' van bindende wetgeving en stimulerend beleid op EU- en nationaal niveau.

STITCH is actief in kleding producerende landen in Azië, waaronder Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Myanmar en Vietnam en is van plan een regionale aanpak te ontwikkelen voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).

 

Downloads

Gerelateerde Artikelen