DonerenNieuwsbrief
Home

Privacy verklaring

CNV Internationaal biedt via de website www.cnvinternationaal.nl veel informatie over haar activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van fatsoenlijk werk (Decent Work) in ontwikkelingslanden. Dat doet CNV Internationaal door de versterking van de positie van werkenden in de formele en de informele economie. CNV Internationaal richt zich daarbij vooral op deze thema’s:

 

 1. Het versterken van een inclusieve sociale dialoog op nationaal en decentraal niveau
 2. Het verbeteren van de arbeidsrechten voor werkenden in de toeleveringsketens
 3. Het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren
 4. Het realiseren van gelijke arbeidsrechten voor vrouwen en meer zeggenschap van vrouwen op de werkvloer

CNV Internationaal maakt deel uit van CNV Vakcentrale en steunt momenteel vakbondswerk in 15 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ook daar komen vakbondsorganisaties op voor het versterken van de positie en de rechten van werkende mannen en vrouwen. Maar de werkomstandigheden daar zijn vaak veel moeilijker en de financiële middelen beperkt. Daarom steunt CNV Internationaal hen bij hun inzet voor fatsoenlijk werk.

Via lobby- en campagne-activiteiten zet CNV Internationaal het werk van vakbondspartners op de kaart bij de politiek, het bedrijfsleven en het Nederlandse publiek en natuurlijk vooral bij de leden van de CNV-bonden. CNV Internationaal doet dit met het oog op het bevorderen van bewustwording, betrokkenheid en financiële ondersteuning.

Uiteraard kun je via de site ook gemakkelijk een eenmalige gift geven of donateur worden.

We delen informatie ook via onze digitale nieuwsbrieven en social media. Om de informatie te geven die bij jou past en om je bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven te sturen en onze communicatie op jou te kunnen afstemmen, verwerken wij persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

We nemen onze verantwoordelijkheid

CNV Internationaal is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1384676. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken. Voor onze online dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • nooit ongevraagd via de website www.cnvinternationaal.nl jouw persoonsgegevens openbaar maken. Jouw gegevens zijn afgeschermd en onzichtbaar en alleen door jou in te zien.

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt, een vraag stelt of lid of donateur wordt, laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of via het lidmaatschap bij ons bekend zijn in het kader van de door jou gevraagde dienst. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig is volgens de onderstaande redenen. 

Wij bewaren deze gegevens om een aantal redenen:

 • zodat je deze gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen

Wij houden statistieken bij op onze website, . Wij doen dit alleen voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Wij verstrekken de gegevens die aan jouw gebruikersnaam zijn gekoppeld niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht

Hoe we je informeren over producten en diensten

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per digitale nieuwsbrief en formulieren
 • via social media
 • per telefoon

Digitale nieuwsbrieven en formulieren

Donateurs van CNV Internationaal en belangstellendenkunnen zich abonneren op een digitale nieuwsbrief waarmee we je informeren over ons werk. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Donateurs van CNV Internationaal en belangstellenden kunnen zich zelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via onze website.

Als je een (contact)formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard.

De digitale nieuwsbrieven die we naar het door jou opgegeven e-mailadres sturen, kunnen gepersonaliseerde links bevatten. Het gemak voor jou is dat je direct relevante informatie te zien krijgt op onze website, zonder daarvoor apart te hoeven inloggen. De enige persoonsgegevens die in deze situatie zichtbaar zijn, zijn je voorletter(s) en achternaam. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door deze wel of niet door te sturen. 

Beveiligingsmaatregelen

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

Een aantal maatregelen die we nemen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

Derde partijen, ook buiten de EU

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan partners die wij inzetten om een functionele bijdrage leveren aan onze website. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken wel een Europees modelcontract of zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Dit contract en het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS zorgt ervoor dat deze partners voldoen aan de wettelijke eisen die de EU stelt.

Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 

Vragen?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:

CNV Internationaal
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
030-751 1260
internationaal@cnv.nl

Laatste update: 12 december 2016.