DonerenNieuwsbrief

Sociale dialoog en leefbare lonen zorgen voor innovatie in de suikersector

CNV Internationaal zet zich actief in om de arbeidsomstandigheden van mensen die werken aan het begin van de suikerketen te verbeteren.  Dan gaat het vooral om de mensen die werken op de suikerplantages en de mensen die werken in de fabrieken waar het suikerriet verwerkt wordt.

Wat is er aan de hand? 

 

De werkomstandigheden van de mensen die in de suikerteelt op het land werken zijn extreem zwaar en helaas zijn de arbeidsvoorwaarden heel slecht. 
Dit zijn hun voornaamste problemen : 

  • extreem lange werkdagen,
  • stukloon ver onder het leefbaar loon,
  • te weinig pauzetijd
  • te weinig drinkwater tijdens het werk
  • geen arbeidscontract
  • het gebrek aan vrijheid voor werknemers te organiseren en collectief te onderhandelen

Al deze problemen zijn voor bedrijven in de suikerketen een uitdaging om in audits vast te leggen. Daarom wil CNV Internationaal zichtbaar maken wat er echt aan de hand is.

Wat doet CNV Internationaal?

100% Eerlijk Werk Monitor

 Om concreet te laten zien wat er aan de hand is, doen CNV Internationaal onderzoek. Dat gebeurt rechtstreeks samen met lokale vakbonden  participatieve digitale monitoring tool (de 100% Eerlijk Werk Monitor. Daarmee brengen we jaar na jaar in kaart hoe de arbeidsomstandigheden zijn. 

Met die informatie kunnen we bedrijven in de keten aanspreken op wat er echt aan de hand is. En lokale vakbonden staan sterk in hun onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden.  Op die manier kunnen we samen echt stappen zetten, zodat de arbeiders werken onder veilige en gezonde omstandigheden en voor hun harde werk uiteindelijk echt een leefbaar loon krijgen.

Onderzoeksresultaten

Kijk op het dashboard voor de uitkomsten op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid op het werk, werktijden , gender, kinderarbeid en lonen.

Dashboard (Engelstalig) > 

Onderzoek Profundo>

Bonsucro en sociale duurzaamheid

CNV Internationaal zet zich in de suikerrietketen in voor verbetering van de positie van de suikerrietwerkers en is daarom in 2019 lid geworden van de duurzaamheidsstandaard Bonsucro. Sinds 2019 zijn we actief betrokken geweest bij het actualiseren van de standaard. 

Tot nu toe is Bonsucro vooral gericht op ecologische en economische duurzaamheid. Voor sociale kwesties zoals veilig en gezond werk, leefbaar loon, sociale dialoog en vakbondsvrijheid is minder aandacht.

De nieuwe versie van de Bonsucro Standard moest zorgen voor meer duurzaamheid in de wereldwijde internationale suikerwaardeketen. Helaas hebben de leden van Bonsucro medio 2023 besloten een stap terug te zetten op sociaal terrein. De verplichting om een leefbaar loon voor werknemers te garanderen is afgezwakt en is beperkt tot niet meer dan een streven voor bedrijven.

Lees onze reactie >

Europese investeerders steunen leefbaar loon

Vakbondsorganisaties en investeerders streven samen naar meer sociale duurzaamheid en arbeidsverbeteringen voor de miljoenen werknemers die jaar na jaar de wereldwijde groei en welvaart mogelijk maken. 

Europese investeerders steunen de opname van een leefbaar loon in de Bonsucro Standaard. Samen met CNV Internationaal presenteerden zij op 28 oktober 2021 een stappenplan.

Europese vakbondsorganisaties en investeerders verwachten dat de  Bonsucro-norm een routekaart biedt naar een leefbaar loon, om de bestaande kloof met de lonen die suikerarbeiders nu ontvangen te helpen dichten.

Het doel van de routekaart is om de diverse belanghebbenden in de keten te motiveren om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken. Daarbij maken we gebruik van sociale dialoog en proefprojecten. Op die manier kan geleidelijk een leefbaar loon voor werknemers in de suikersector gerealiseerd worden.

Routekaart

Leefbaar loon aan het begin van de productieketen van suiker

 

Position paper & 

Road map

(PDF)

 

 

“Meer aandacht voor mensenrechten en arbeidsrechten."

Vakbondsnetwerk suikerrietsector

CNV Internationaal zet zich al jaren in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van suikerarbeiders en steunt het Netwerk van Latijns-Amerikaanse vakbonden in de Suikersector dat de krachten bundelt van vakbonden uit zeven landen. Samen zijn zij ook actief om de stem van de arbeiders te laten horen binnen Bonsucro, de standaard voor verduurzaming van de suikersector.

Vakbondsleider Noé Nerio uit El Salvador  is voorzitter van het Netwerk van Suikervakbonden voor Midden-Amerika, waarin vakbonden uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua samenwerken. “We leren veel van de trainingen die CNV Internationaal voor het netwerk organiseert. Tegelijk leren we ook van elkaar bijvoorbeeld door cao’s te vergelijken. Van de 16 deelnemende vakbonden hebben er 14 een cao. Vooral de nieuwe vakbonden, met enthousiaste jonge leiders die nog geen 30 zijn, moeten nog veel vaardigheden leren."

"Dankzij het vakbondsnetwerk hebben wij veel geleerd over de Bonsucro standaard," vertelt Noé Nerio, "Nu kunnen we als arbeiders daar onze stem laten horen. Het is mooi dat er zo’n wereldwijd certificaat is, met leden in wel 87 landen. Het is ook belangrijk dat het niet alleen een vrijblijvend certificaat is, maar ook een standaard, ook al is die standaard voor verbetering vatbaar.

Kijk de video waarin deelnemers vertellen wat het vakbondsnetwerk voor hen betekent.

Downloads - meer informatie (Engelstalig) 

Gerelateerde Artikelen