DonerenNieuwsbrief

Sociale dialoog en leefbare lonen zorgen voor innovatie in de suikersector

CNV Internationaal zet zich actief in om de arbeidsomstandigheden van arbeiders aan het begin van de rietsuikerketen te verbeteren. Daarom zijn we ook lid geworden van Bonsucro, de internationale standaard voor duurzame suiker. Tot nu toe is Bonsucro vooral gericht op ecologische en economische duurzaamheid. Sociale kwesties lijken vaak minder zichtbaar in rapportages. 

 

Dan gaat het om kwesties als: 

  • extreem lange werkdagen,
  • stukloon ver onder het leefbaar loon,
  • te weinig pauzetijd
  • te weinig drinkwater, en
  • het gebrek aan ruimte voor werknemers om zich vrij te organiseren

Al deze problemen zijn een uitdaging om in audits vast te leggen.

100% Eerlijk Werk Monitor

Om concreet te laten zien wat er aan de hand is doen we rechtstreeks samen met lokale vakbonden  participatieve digitale monitoring tool (de 100% Eerlijk Werk Monitor. Daarmee brengen we jaar na jaar in kaart hoe de arbeidsomstandigheden zijn. Met die informatie staan vakbonden  sterk in hun onderhandelingen met bedrijven in de keten. Op die manier kunnen we samen echt stappen zetten, zodat de arbeiders werken onder veilige en gezonde omstandigheden en voor hun harde werk uiteindelijk echt een leefbaar loon krijgen.

Onderzoeksresultaten

In 2021 namen ruim 800 werknemers uit de suikerrietsector deel aan het onderzoek.

Kijk op het dashboard voor de uitkomsten op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid op het werk, werktijden , gender, kinderarbeid en lonen.

Dashboard (Engelstalig) > 

Onderzoek Profundo>

Sociale duurzaamheid

CNV Internationaal zet zich in de suikerrietketen in voor verbetering van de positie van de suikerrietwerkers en is daarom in 2019 lid geworden van de duurzaamheidsstandaard Bonsucro. Sinds 2019 zijn we actief betrokken geweest bij het actualiseren van de standaard. 

De nieuwe versie van de Bonsucro Standard die eind 2021 is goedgekeurd, moet zorgen voor meer duurzaamheid in de wereldwijde internationale suikerwaardeketen

Isabelle de Lijser en Maurice van Beers van CNV Internationaal vertellen in video deze wat er aan de hand is, én welke oplossingen nodig en mogelijk zijn.

Europese investeerders steunen leefbaar loon

Vakbondsorganisaties en investeerders streven samen naar meer sociale duurzaamheid en arbeidsverbeteringen voor de miljoenen werknemers die jaar na jaar de wereldwijde groei en welvaart mogelijk maken. 

Europese investeerders steunen de opname van een leefbaar loon in de Bonsucro Standaard. Samen met CNV Internationaal presenteerden zij op 28 oktober 2021 een stappenplan.

Europese vakbondsorganisaties en investeerders verwachten dat de geactualiseerde Bonsucro-norm een routekaart biedt naar een leefbaar loon, om de bestaande kloof met de lonen die suikerarbeiders nu ontvangen te helpen dichten.

Het doel van de routekaart is om de diverse belanghebbenden in de keten te motiveren om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken. Daarbij maken we gebruik van sociale dialoog en proefprojecten. Op die manier kan geleidelijk een leefbaar loon voor werknemers in de suikersector gerealiseerd worden.

Routekaart

Leefbaar loon aan het begin van de productieketen van suiker

 

Position paper & 

Road map

(PDF)

 

 

“Meer aandacht voor mensenrechten en arbeidsrechten."

Wat doet CNV Internationaal?

 

CNV Internationaal zet zich al jaren in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van suikerarbeiders, samen met partnervakbonden in de suikersector in Latijns-Amerika. Als lid van Bonsucro is CNV Internationaal sinds 2019 actief betrokken bij de discussie rondom de Bonsucro Production Standard. Dit doen we in directe samenspraak met lokale vakbonden uit de suikerindustrie in Latijns-Amerika. We ondersteunen vakbondsorganisaties om in gesprek te gaan met werkgevers in de suikersector en zo gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.

CNV Internationaal werkt actief samen met Bonsucro en vakbonden in Midden- en Zuid-Amerika om de standaard te verbeteren.

Zo organiseerden wij in 2019 een werksessie in Nicaragua, samen met vakbonden, vertegenwoordigers van Bonsucro, leden van de werkgroep,  experts en suikerrietbedrijven uit Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia en Bolivia, om gedragen vakbondsinput te leveren aan de werkgroep. Tijdens deze sessie stonden twee onderwerpen centraal: sociale dialoog en leefbaar loon, 

Vakbondsnetwerk suikerrietsector

CNV Internationaal zet zich al jaren in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van suikerarbeiders en steunt het Netwerk van Latijns-Amerikaanse vakbonden in de Suikersector dat de krachten bundelt van vakbonden uit vijf landen. Samen zijn zij ook actief om de stem van de arbeiders te laten horen binnen Bonsucro, de standaard voor verduurzaming van de suikersector.

Vakbondsleider Noé Nerio uit El Salvador  is voorzitter van het Netwerk van Suikervakbonden voor Midden-Amerika, waarin vakbonden uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua samenwerken. “We leren veel van de trainingen die CNV Internationaal voor het netwerk organiseert. Tegelijk leren we ook van elkaar bijvoorbeeld door cao’s te vergelijken. Van de 16 deelnemende vakbonden hebben er 14 een cao. Vooral de nieuwe vakbonden, met enthousiaste jonge leiders die nog geen 30 zijn, moeten nog veel vaardigheden leren."

"Dankzij het vakbondsnetwerk hebben wij veel geleerd over de Bonsucro standaard," vertelt Noé Nerio, "Nu kunnen we als arbeiders daar onze stem laten horen. Het is mooi dat er zo’n wereldwijd certificaat is, met leden in wel 87 landen. Het is ook belangrijk dat het niet alleen een vrijblijvend certificaat is, maar ook een standaard, ook al is die standaard voor verbetering vatbaar.

Kijk de video waarin deelnemers vertellen wat het vakbondsnetwerk voor hen betekent.

Video versterking Bonsucro Standaard door Sociale Dialoog