DonerenNieuwsbrief
Home

Suiker

Sociale dialoog en leefbare lonen zorgen voor innovatie in de suikersector

CNV Internationaal zet zich actief in om de arbeidsomstandigheden van arbeiders aan het begin van de rietsuikerketen te verbeteren. Daarom zijn we ook lid geworden van Bonsucro, de internationale standaard voor duurzame suiker. Tot nu toe is Bonsucro vooral gericht op ecologische en economische duurzaamheid. Sociale kwesties lijken vaak minder zichtbaar in rapportages.

 

Dan gaat het om kwesties als: 

  • extreem lange werkdagen,
  • stukloon ver onder het leefbaar loon,
  • te weinig pauzetijd
  • te weinig drinkwater, en
  • het gebrek aan ruimte voor werknemers om zich vrij te organiseren

Al deze problemen zijn een uitdaging om in audits vast te leggen.

Vlog leefbaar loon voor werknemers suikerrietplantages en fabrieken

Isabelle de Lijser en Maurice van Beers van CNV Internationaal vertellen wat er aan de hand is, én welke oplossingen nodig en mogelijk zijn.

Sociale duurzaamheid

Nu is het tijd om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociale duurzaamheid. CNV Internationaal is lid van Bonsucro. Sinds 2019 zijn we actief betrokken bij het actualiseren van de standaard. 

De nieuwe versie van de Bonsucro Standard die eind 2021 is goedgekeurd, moet zorgen voor meer duurzaamheid in de wereldwijde internationale suikerwaardeketen

Europese investeerders steunen leefbaar loon

Vakbondsorganisaties en investeerders streven samen naar meer sociale duurzaamheid en arbeidsverbeteringen voor de miljoenen werknemers die jaar na jaar de wereldwijde groei en welvaart mogelijk maken. 

Europese investeerders steunen de opname van een leefbaar loon in de Bonsucro Standaard. Samen met CNV Internationaal presenteerden zij op 28 oktober 2021 een stappenplan.

Europese vakbondsorganisaties en investeerders verwachten dat de geactualiseerde Bonsucro-norm een routekaart biedt naar een leefbaar loon, om de bestaande kloof met de lonen die suikerarbeiders nu ontvangen te helpen dichten.

Het doel van de routekaart is om de diverse belanghebbenden in de keten te motiveren om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken. Daarbij maken we gebruik van sociale dialoog en proefprojecten. Op die manier kan geleidelijk een leefbaar loon voor werknemers in de suikersector gerealiseerd worden.

Routekaart

Leefbaar loon aan het begin van de productieketen van suiker

 

Position paper & 

Road map

(PDF)

 

“Meer aandacht voor mensenrechten en arbeidsrechten."

Wat doet CNV Internationaal?

 

Als lid van Bonsucro is CNV Internationaal sinds 2019 actief betrokken bij de discussie rondom de Bonsucro Production Standard. Dit doen we in directe samenspraak met lokale vakbonden uit de suikerindustrie in Latijns-Amerika. We ondersteunen vakbondsorganisaties om in gesprek te gaan met werkgevers in de suikersector en zo gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.

CNV Internationaal werkt actief samen met Bonsucro en vakbonden in Midden- en Zuid-Amerika om de standaard te verbeteren.

Zo organiseerden wij in 2019 een werksessie in Nicaragua, samen met vakbonden, vertegenwoordigers van Bonsucro, leden van de werkgroep,  experts en suikerrietbedrijven uit Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia en Bolivia, om gedragen vakbondsinput te leveren aan de werkgroep. Tijdens deze sessie stonden twee onderwerpen centraal: sociale dialoog en leefbaar loon, 

Kijk wat vakbonden, vertegenwoordigers van Bonsucro, leden van de werkgroep,  experts en suikerrietbedrijven zegggen: 

Video versterking Bonsucro Standaard door Sociale Dialoog