DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Aanpassing nieuwe Bonsucro standaard is een stap terug voor leefbaar loon

De nieuwe BONSUCRO production standard 5.2 - een kader om duurzame productie van suiker te certificeren - heeft onlangs een technische herziening ondergaan. Helaas is daarbij de verplichting om een leefbaar loon voor werknemers te garanderen afgezwakt, waardoor naleving optioneel is voor bedrijven.  

De laatste herziening van de standaard voor de certificering van suikerproductie was bedoeld om de belangrijkste onderdelen van de standaard te bekrachtigen. Echter, de organisatie en de leden besloten daarbij om juist een van de belangrijkste en meest innovatieve punten te veranderen, door de indicator voor leefbare lonen te reduceren tot een ambitie ('aspirational').

Het concept "leefbaar loon" wordt gebruikt om het inkomen te bepalen dat een fatsoenlijk leven voor iedereen garandeert en voldoende is om de kosten van huisvesting, vervoer, gezondheidszorg en voedsel te dekken, in het land waar het inkomen wordt verdiend. Het is hoger dan het minimumloon omdat het ook andere basisbehoeften dekt.

Sombere realiteit

In de meest recente herziening is de indicator verplaatst naar de categorie "aspirationeel", waardoor productiebedrijven gemakkelijker een keuze kunnen maken. Dit betekent dat de indicator "leefbaar loon" niet langer een sterke stimulans zal zijn om een fatsoenlijk leefbaar loon te implementeren in de hele productieketen. 

Deze verandering in inzet illustreert de sombere realiteit waarmee we in de suikersector worden geconfronteerd. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om risico's die leiden tot moderne slavernij te bestrijden, zoals: 

  • te lage lonen die onvoldoende zijn voor de basisbehoeften 
  • gedwongen werk 
  • kinderarbeid (onder andere in Bolivia) 
  • onbetaald overwerk  
  • slechte gezondheids- en  veiligheidsomstandigheden

Fair Work Monitor

Bij CNV Internationaal blijven we ons samen met onze vakbondspartners inzetten voor het bevorderen van een leefbaar loon in de hele sector. We hebben gewerkt aan innovatieve instrumenten om nauwkeurige gegevens aan te tonen over de loonverschillen in verschillende bedrijven in de suikersector in Latijns-Amerika.

Sinds 2021 werkt CNV Internationaal samen met vakbondsleiders en werknemers in de Latijns-Amerikaanse suikerindustrie aan de ontwikkeling van een Fair Work Monitor. De resultaten van de monitor laten zien dat meer dan de helft van de suikerarbeiders die deelnamen aan onze onderzoeken in Midden-Amerika, Colombia en Bolivia geen leefbaar loon ontvangt. 

In veel gevallen ontvangen ze niet eens het wettelijk minimumloon dat in elk land is vastgesteld. Dit geldt vooral voor (uitbestede) arbeiders die voornamelijk het land bewerken en ander veldwerk doen zoals oogsten en zaaien of die in het transport werken.

De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat de opname van een leefbaar loonbeleid in de Bonsucro-productienorm zeer gunstig zou zijn voor de meest kwetsbare arbeiders.

Klik hier voor de resultaten van de afgelopen Fair Work Monitor

 

Vakbonden die nauw samenwerken met CNV Internationaal hebben zich ook uitgesproken over de nieuwe categorisering van de leefbaar loonindicator. Zij beschouwen dit als een duidelijke afwijzing van het streven van werknemers naar een leefbaar loon te ondersteunen.

Lees hier de verklaring van het Latijns-Amerikaanse netwerk van suikervakbonden: Letter from the Regional Sugar Network  

We doen daarom een dringend beroep op bedrijven, producenten en merken, om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en zich te richten op het garanderen van een leefbaar loon voor alle werknemers. 

CNV Internationaal nodigt betrokken partijen uit om dergelijke initiatieven te steunen, waarbij alle deelnemende partijen verantwoordelijkheid nemen voor bescherming van het recht op een leefbaar loon.

Publicatiedatum 03 08 2023