DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sResultaatgebied

Employability van jongeren

Werken aan het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren

 

Rond 2030 komt ruim 42% van de jongeren wereldwijd uit Afrika. Inzet voor het versterken van hun positie en inzetbaarheid blijft daarom cruciaal.

Jonge mensen op de arbeidsmarkt staan voor allerlei uitdagingen en vinden het steeds moeilijker om een behoorlijke baan te vinden. Ook wordt het steeds lastiger om door te studeren wanneer je familie eten op tafel nodig heeft. 

CNV Internationaal werkt aan employability, oftewel, het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren. Samen met onze vakbondspartners versterken we de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. We zien zoveel kracht, enthousiasme en kennis in deze mensen. Samen kunnen we de internationale arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. De stem van de jeugd versterken is macht voor de toekomst!

Wat is er aan de hand?

Neem Afrika bijvoorbeeld. Dit 'jongste' continent kent een grote bevolkingsgroei: 70% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Maar naar de stem van jongeren wordt onvoldoende geluisterd. De werkloosheid onder jongeren is in Afrika de afgelopen jaren sterk toegenomen. 

Het continent kent een grote kloof tussen vraag en aanbod van arbeid. Dat komt onder meer door een verouderd onderwijssysteem, met weinig oog voor het opdoen van praktische kennis en vaardigheden. Hierdoor missen de meeste jongeren competenties, zoals het werken in teamverband of communicatieve vaardigheden.

In de politiek, maar ook binnen vakbonden zijn jongeren slecht vertegenwoordigd. Gelukkig is de organisatie van jongeren in opkomst.

Extreme armoede onder jongeren

Zelfs de weinige jongeren die wel werk hebben verdienen daarmee vaak geen leefbaar inkomen Baantjes in de informele economie zijn vaak zonder goede arbeidsvoorwaarden en zonder veel toekomstperspectief.  De extreme armoede onder werkende jongeren in Afrika is groot. Het percentage jongeren :

  • Benin 35%
  • Mali 50%
  • Niger 35%
  • Senegal 35%

(bron ILO)

Wat doet CNV Internationaal?

Vakbonden kunnen geen zelf uiteraard geen werkgelegenheid creëren, maar moeten zich wel sterk maken voor jongeren, zodat er meer aandacht komt voor de inzetbaarheid van jongeren in de onderhandelingen met de overheid (naast regelgever óók de grootste werkgever) en de particuliere sector. CNV ondersteunt daarom lokale vakbonden in het pakken van hun verantwoordelijkheden. 

Samen met de vakbondspartners streeft CNV Internationaal ernaar dat jongeren die nu nog in de informele economie werken, de overstap kunnen maken naar fatsoenlijke banen in de formele economie. 

Zij kunnen de organisatie van jongeren versterken, onder andere door het geven van trainingen in organisatievorming, leiderschap, sociale dialoog en lobby. 

We stimuleren vakbonden om in dialoog te gaan met overheid en bedrijfsleven over een verbetering van het onderwijssysteem en het opzetten van stageprogramma’s om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 

Onze partnervakbonden in Afrika leveren inbreng voor het verbeteren van beleid over jonge starters op de arbeidsmarkt. Ook spelen ze hun rol in het toezien op het nakomen van gemaakte afspraken.

Samen sterk voor jongeren en werk in Senegal

Ook in partnerland Senegal is de werkloosheid onder jongeren in het enorm groot. De bevolking bestaat voor het merendeel uit jongeren. Jongeren hebben echter nauwelijks iets te zeggen als het gaat om belangrijke beslissingen die hun direct aangaan. 

Om de stem van jongeren te versterken zocht CNV Internationaal met partnervakbond UDTS de samenwerking op met de jonge Senegalese influencers  Ninou en Kaay Job. In het voorjaar van 2022 lanceerden we het videoproject #NioFarBoulotJeunes. Vrij vertaald: "Samen sterk voor Jongeren en Werk. Niets over jongeren zonder hen daar zelf bij te betrekken!" 

Meer over #NioFarBoulotJeunes.

Kijk de video voor een indruk van het project

.

De serie bestaat uit een mix van polls, interviews en straatgesprekken. Veel jongeren herkennen zich in de verhalen. 

> Meer videos van het project #NioFarBoulotJeunes. 

Internationale Verdragen

Ook internationaal zijn er verdragen over employability voor jongeren gemaakt. Voor vakbonden wereldwijd vormen deze verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over Employability voor jongeren een belangrijk kader bij het opkomen voor de belangen van jongeren: 

  • ILO-verdrag C122 - bevordering van werkgelegenheid en bescherming tegen werkloosheid
  • ILO-verdrag C168 - werkgelegenheidsbeleid

 

Downloads


> Themaboekje Employability van jongeren, praktijkvoorbeelden, interviews en verhalen
 
> Publicatie: Future of You(th)