DonerenNieuwsbrief
HomeThema's

Employability voor jongeren

Over de hele wereld staan ​​jonge mensen op de arbeidsmarkt voor allerlei uitdagingen. Jongeren vinden het steeds moeilijker om een behoorlijke baan te vinden. Ook wordt het steeds lastiger om door te studeren wanneer je familie eten op tafel nodig heeft. 

 

Employability gaat bij CNV Internationaal over versterking van de positie van jongeren op de drempel van de arbeidsmarkt. We zien zoveel kracht, enthousiasme en kennis in deze mensen. Samen kunnen we de internationale arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. De stem van de jeugd versterken is macht voor de toekomst!

Wat is er aan de hand?

Neem Afrika bijvoorbeeld. Dit 'jongste' continent kent een grote bevolkingsgroei: 70% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Maar naar de stem van jongeren wordt onvoldoende geluisterd. De werkloosheid onder jongeren is in Afrika de afgelopen jaren sterk toegenomen. 

Het continent kent een grote kloof tussen vraag en aanbod van arbeid. Dat komt onder meer door een verouderd onderwijssysteem, met weinig oog voor het opdoen van praktische kennis en vaardigheden. Hierdoor missen de meeste jongeren competenties, zoals het werken in teamverband of communicatieve vaardigheden.

In de politiek, maar ook binnen vakbonden zijn jongeren slecht vertegenwoordigd. Gelukkig is de organisatie van jongeren in opkomst.

Wat doet CNV Internationaal?

 

Vakbonden kunnen geen werkgelegenheid creëren, maar moeten zich wel sterk maken voor jongeren, zodat er meer aandacht komt voor de inzetbaarheid van jongeren in de onderhandelingen met de overheid (naast regelgever óók de grootste werkgever) en de particuliere sector. CNV ondersteunt daarom lokale vakbonden in het pakken van hun verantwoordelijkheden. 

Zij kunnen de organisatie van jongeren versterken, onder andere door het geven van trainingen in organisatievorming, leiderschap, sociale dialoog en lobby

We stimuleren vakbonden om in dialoog te gaan met overheid en bedrijfsleven over een verbetering van het onderwijssysteem en het opzetten van stageprogramma’s om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 

Onze partnervakbonden in Afrika leveren inbreng voor het verbeteren van beleid over jonge starters op de arbeidsmarkt. Ook spelen ze hun rol in het toezien op het nakomen van gemaakte afspraken.

Internationale focus

Tijdens nationale, regionale en internationale webinars worden ervaringen uitgewisseld over het vergroten van de stem van jongeren op politiek niveau en het versterken van de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt.

Zo reisde Vera van CNV Jongeren mee naar Nigeria voor het ITUC-congres en organiseerde CNV Internationaal in 2020 het online event Future of You(th), waaraan jongeren uit Nederland, Azie, Afrika en Latijns-Amerika deelnamen om hun ervaringen te delen.  

Downloads

> Themaboekje Employability van jongeren, praktijkvoorbeelden, interviews en verhalen> Publicatie: Future of You(th)