DonerenNieuwsbrief
HomeActueel

Standpunten

Duurzame handel

CNV Internationaal vindt het belangrijk dat mensenrechten voldoende aandacht krijgen binnen de handelsakkoorden die de Europese Unie sluit. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het realiseren van een leefbaar loon voor werknemers wereldwijd. Dankzij handelsakkoorden kan er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor vakbondsvrijheid. 

 

De Tweede Kamer vergadert ook over de toekomst van de wereldwijde kledingindustrie. Toch is er nog te weinig aandacht voor de onderwerpen transparantie, stakeholderbetrokkenheid en arbeidsomstandigheden. CNV Internationaal steunt net als Mondiaal FNV Just Transition.  Lees meer over de kledingindustrie >

 

 • Nationale IMVO-wetgeving: essentieel voor een positieve impact van bedrijven op mens en milieu.
  Lees ons advies over de Initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen >  
   
 • Duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden moeten beter nagekomen worden. De afspraken over mensenrechten en de daaraan verbonden sancties zijn nu vaak onduidelijk of vaag opgeschreven. Dit maakt het lastig om afspraken na te komen.
   
 • De Nederlandse overheid moet zich in Europa ook sterk blijven maken voor het versterken van de monitoringsrol voor het maatschappelijk middenveld. Ieder handelsakkoord kent Domestic Advisory Groups (DAG) waarin onafhankelijke organisaties, waaronder vakbonden, businessgroepen en natuurorganisaties monitoren of de handelsakkoorden effectief zijn. De DAGs zijn nu alleen nog niet in staat om goed hun rol uit te voeren. 
   Lees over het advies dat CNV Internationaal schreef >
   
 • Bij het sluiten van nieuwe handelsakkoorden moeten de zorgen en adviezen van het maatschappelijk middenveld, zoals vakbonden en vrouwenrechtenorganisaties, beter meegenomen worden. Het is belangrijk dat het onderhandelingsproces daarom transparanter wordt. 
   
 • Zorg voor positieve beloning van partnerlanden die duurzaamheidsafspraken nakomen, bijvoorbeeld met lagere importtarieven.
   
 • Betrek het maatschappelijk middenveld bij het maken van impact assessments die gemaakt moeten worden voordat een handelsverdrag wordt gesloten. Arbeidsrechten maken hiervan vanzelfsprekend deel uit.
   
 • Het klachtenmechanisme voor duurzaamheidsafspaken bij handelsakkoorden, het Single Entry Point (SEP), moet verbeterd worden. Dit kan o.a. door een beter notificatiesysteem van landen die duurzaamheidsafspraken schenden. Ook zijn duidelijkere richtlijnen voor het indienen van een klacht en een heldere tijdslijn bij behandeling van de klacht, wenselijk. CNV Internationaal heeft als eerste organisatie een duurzaamheidsklacht ingediend. 
  Lees hier meer over onze ervaring> 
  Lees meer over de klacht die we indienden> 
   
 • Stimuleer economische groei in ontwikkelingslanden middels het GSP-platform. Een aspect hierbij is economische groei in meerdere sectoren, waardoor landen minder afhankelijk worden van een enkele sector.