DonerenNieuwsbrief

Stop geweld tegen vrouwen op het werk #OrangeTheWorld

Lees meer
Nieuws

Iedereen verdient een eerlijk loon

Lees meer

NALATEN

In veel landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa worden de rechten van werkende vrouwen en mannen met voeten getreden. Vakbonden, die voor die rechten opkomen, krijgen vaak te maken met bedreigingen en intimidatie. CNV Internationaal steunt daarom lokale vakbondsmensen die opkomen voor werkenden. Wij kunnen dit werk doen, mede dankzij de steun van bijna 20.000 donateurs!

Het is voortaan ook mogelijk om CNV Internationaal op te nemen in uw testament. De Belastingdienst heeft CNV Internationaal namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Daardoor is een schenking aan CNV Internationaal in uw testament vrijgesteld van belasting.

Nalatenschap | Vastleggen wat u belangrijk vindt

In een testament legt u vast wie of wat u belangrijk vindt. U geeft daarin aan wie voor u een speciale betekenis heeft, of welk werk u belangrijk vindt om extra te ondersteunen. Via CNV Internationaal kunt u het werk van vakbonden in ontwikkelingslanden steunen.

U kunt CNV Internationaal benoemen tot erfgenaam of door een legaat op te nemen in uw testament. CNV Internationaal hoeft geen erfbelasting te betalen, zodat een gift volledig ten goede kan komen aan het vakbondswerk in ontwikkelingslanden.

Verschillende mogelijkheden van nalaten

 

 Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw vermogen dat door middel van een testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u CNV Internationaal in uw testament tot mede-erfgenaam benoemt, betekent dit dat CNV Internationaal in aanmerking komt voor een deel van uw erfenis. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen CNV Internationaal tot uw enig erfgenaam te benoemen. De gehele erfenis komt dan ten goede aan de ondersteuning van vakbonden in ontwikkelingslanden. 

Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament dat aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of vast omschreven goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan CNV Internationaal.

Belastingvrij | CNV Internationaal is ANBI

De Belastingdienst bepaalt of goede doelen aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). CNV Internationaal is als ANBI aangewezen.

Nalaten aan CNV Internationaal is daardoor fiscaal gunstig. Natuurlijke erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen. De hoogte daarvan hangt af van de relatie tot de erflater.

De ANBI-status zorgt ervoor dat CNV Internationaal geen belasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl/erfbelasting

Persoonlijk advies

Wilt u meer weten over wat uw nalatenschap voor CNV Internationaal kan betekenen?

Heeft u besloten dat u CNV Internationaal wilt opnemen in uw testament?

Of heeft u andere vragen?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken:
030 - 751 12 60

E-mail:

internationaal@cnv.nl

Belastingvrij

  • Schenkingen aan CNV Internationaal zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  • Over ontvangen nalatenschappen is CNV Internationaal geen erfbelasting verschuldigd.