DonerenNieuwsbrief

Respecteer de rechten van mensen die werken in de palmoliesector

Miljoenen mensen werken op palmolieplantages in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Deze mensen zijn onmisbare arbeidskrachten voor de sector, maar hun fundamentele arbeidsrechten worden vaak niet gerespecteerd. Voor een positieve en duurzame verandering is het essentieel dat alle partijen in de palmolieketen de handen ineen slaan. Samen kunnen zij werk maken van het respecteren van rechten van werknemers, door middel van sociale dialoog en vakbondsvrijheid.

FAQ

Wat is er aan de hand met palmolie? 

Veelgestelde vragen over palmolie voor consumenten >

We weten dat het voor investeerders en merken moeilijk is om inzicht te krijgen in lokale werkomstandigheden. Daar kan CNV Internationaal een belangrijke rol in spelen.

Eva Smulders, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) CNV Internationaal

Risico's 

De ernstigste arbeidsrechtenrisico's in de palmoliesector in Azië en Latijns-Amerika zijn:  

 • Risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk
 • Genderdiscriminatie en gender gerelateerd geweld
 • Geen leefbaar loon
 • Geen vakbondsvrijheid
 • Het ontbreken van cao's
 • Kinderarbeid
 • Veel mensen werken zonder (vast) contract

Vrouwelijke werknemers

Eva Smulders, IMVO coördinator van CNV Internationaal, legt uit waarom het belangrijk is dat er extra aandacht is voor de situatie van vrouwelijke werknemers op palmolie plantages: 'De meeste vrouwen werken op een plantage zonder (vast) contract. Als ze zwanger worden, of als werken onmogelijk is vanwege tropische regenbuien, ontvangen zij geen inkomen.'

Om misstanden te voorkomen is het volgens Smulders belangrijk om samen te werken in de keten: 'We weten dat het voor investeerders en merken moeilijk is om een goed inzicht te krijgen in (lokale) werkomstandigheden. Dat is de toegevoegde waarde van CNV Internationaal; want met onze kennis en een netwerk van lokale vakbonden, kunnen wij helpen bij het opzetten van een sociale dialoog. 

Samen met alle partijen in de keten, investeerders en bedrijven, kunnen we het verschil maken en er voor zorgen dat alle vrouwen en mannen die werken op een plantage veilig kunnen werken voor een leefbaar loon.' 

 

 

We willen de sector uitnodigen om een gezamenlijk proces te starten voor het oplossen van de problemen, volgens de routekaart die we hebben ontwikkeld, waarbij iedereen in de keten is betrokken.                      

                                                                                             Eva Smulders, CNV Internationaal

 

Onafhankelijke vakbonden

Zonder vakbonden staan de rechten van werknemers onder druk. Daarom is het zo belangrijk dat werkenden zich kunnen verenigen in vakbonden. Onafhankelijke vakbonden komen op voor een leefbaar loon en veilige werkomstandigheden. Omdat veel bedrijven huiverig zijn over vakbondsvorming op hun plantages, is slechts een   minderheid van de werknemers lid van een vakbond.

RSPO

Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)RSPO is een non-profit certificeringsorganisatie, die belanghebbenden in de palmolie-industrie verenigt.  RSPO streeft naar sterke partnerschappen in de sector. Deze partnerschappen moeten bijdragen aan slimme, duurzame palmolietoeleveringsketens. 

Momenteel is 19% van de palmolie die over de hele wereld wordt geproduceerd RSPO-gecertificeerd. Hukatan, partner van CNV Internationaal in Indonesië, was de eerste vakbond die zich aansloot. CNV Internationaal is in 2020 RSPO-lid geworden.

Landschapsprogramma's

CNV Internationaal werkt samen met twee landschapsprogramma's, met Proforest in het Siak Pelalawan Landschap op Sumatra en met Kaleka in Centraal Kalimantan.

Proforest land- en bosbouwproductie levert positieve resultaten op voor mens, natuur en klimaat.

PROFOREST

CNV International currently cooperates with two landscape programmes, with Proforest in the Siak Pelalawan Landscape on Sumatra and with Kaleka in Central Kalimantan. 

Including labour rights and Social Dialogue in landscape programmes allows more sustainability, environmentally as well as socially. 

Learn more > 

Palmolie feiten 

 • 50% van de wereldwijde consumptiegoederen bevat palmolie.
 • Indonesië en Maleisië produceren 85% van de palmolie.
 • Colombia is de grootste producent van palmolie buiten Azië.
 • De meeste arbeiders op palmolieplantages verdienen geen leefbaar loon.
 • Veel vrouwen die op plantages werken, hebben geen vast contract.
 • Minder dan 5% van de palmolieplantagearbeiders in Indonesië is lid van een vakbond.

De krachten bundelen 

Om impact te vergroten maakt CNV Internationaal deel uit van samenwerkingsverbanden:
 

Meer informatie

Video

 

Amalia Falah, palmolie coördinator voor CNV Internationaal in Indonesië vertelt hoe vakbonden samenwerken aan verbetering

Kom in contact
 

Eva Smulders, IMVO coördinator e.smulders@cnv.nl +31 6 83594118

Suzan Cornelissen, landencoördinator Indonesië s.cornelissen@cnv.nl +31 6 28329041

Maurice van Beers, regiocoördinator Latijns-Amerika m.vanbeers@cnv.nl +31 6 83594044