DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Guatemala: De oprichting van de eerste vakbond in de palmolie-industrie

Historische mijlpaal geeft werknemers in de palmoliesector hoop

Arbeiders in de palmoliesector in het Midden-Amerikaanse Guatemala werken en leven in extreem moeilijke omstandigheden. Nooit eerder is het hen gelukt om een vakbond op te richten. De oprichting van de vakbond SITRAREPSA binnen het palmoliebedrijf REPSA vormt voor hen een baken van hoop en signaleert een verschuiving naar eerlijkere arbeidspraktijken en meer respect voor de rechten van werknemers. Dit succes is markeert een cruciaal moment, allereerst voor de direct betrokken werknemers, maar ook voor de hele sector.

Verre van gemakkelijk

Het belang van deze vakbond in de palmoliesector kan niet genoeg benadrukt worden. Vakbonden zijn de stem van de arbeiders en bieden een krachtig mechanisme voor collectieve onderhandelingen en sociale dialoog. 

De meeste RESPA-werknemers spreken alleen Queqch en zijn niet hoogopgeleid. Via vakbonden kunnen deze arbeiders hun problemen aan de orde stellen, eerlijke lonen onderhandelen en veilige arbeidsomstandigheden waarborgen. 

Zonder vakbonden zijn arbeiders vaak kwetsbaar en stemloos, en worden ze blootgesteld aan uitbuiting en mishandeling. SITRAREPSA zet zich in voor de rechten en het welzijn van haar leden en pleit voor positieve veranderingen.

Het belang van de vakbond

Het belang van de vakbond binnen de palmoliesector kan niet genoeg worden benadrukt. Vakbonden zijn de stem van de werkende mensen en bieden een krachtig mechanisme voor collectieve onderhandelingen en sociale dialoog. De meeste arbeiders van REPSA spreken alleen Queqch en zijn niet hoog opgeleid. Via vakbonden kunnen deze werknemers hun zorgen aan de orde stellen, onderhandelen over eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden garanderen. Zonder vakbonden zijn de arbeiders vaak kwetsbaar en stemloos, en worden ze blootgesteld aan uitbuiting en mishandeling. SITRAREPSA zet zich in voor de rechten en het welzijn van haar leden en pleit voor positieve verandering.

Guatemala first union palm oil worker rights

Precedent

De oprichting van SITRAREPSA is nog maar het begin. Deze vakbond zet een precedent voor de industrie en toont aan dat de rechten van arbeiders niet langer genegeerd kunnen worden. Door te voldoen aan internationale standaarden en de vrijheid van vereniging te omarmen, banen bedrijven zoals REPSA de weg voor een duurzamere en rechtvaardigere toekomst. 

De hoop is dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen, het welzijn van hun werknemers voorop zullen stellen en een cultuur van respect en waardigheid binnen de palmoliesector zullen bevorderen.

Internationale standaarden

Met de oprichting van de vakbond voldoet het bedrijf nu aan de standaarden en richtlijnen van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) en ook van RSPO, het platform voor verduurzaming van de palmolie-industrie, die gaan over de fundamentele rechten voor werknemers om zich te organiseren en zich te laten vertegenwoordigen, zodat ze gezamenlijk voor hun belangen kunnen opkomen.

 

“Dit is gelukt dankzij grote inzet en moed van de werknemers, en dankzij de steun van de maatschappelijke organisatie CONDEG en CNV Internationaal."

De situatie in Guatemala

Guatemala is een van de armste landen in Latijns-Amerika. Ongeveer 80% van de bevolking leeft in armoede. De meeste werkenden hebben geen contract en geen recht op sociale zekerheid. Na 36 jaar burgeroorlog is Guatemala nu al 25 jaar een democratie, die officieel de vrijheid van vereniging erkent. In werkelijkheid blijft het echter bijna onmogelijk om actief te zijn binnen de vakbeweging. Vakbondsleden worden geconfronteerd met talloze uitdagingen en bedreigingen. Als gevolg daarvan durft slechts 0,2% van de werknemers lid te worden van een vakbond.

Publicatiedatum 28 05 2024