DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Gelijkwaardigheid past bij de kern van het internationale vakbondswerk

Met de nieuwe Afrikastrategie wil het kabinet gelijkwaardige economische ontwikkeling stimuleren, armoede verminderen en mensenrechten verbeteren. CNV Internationaal steunt de ambitie van het kabinet om de samenwerking meer op basis van gelijkwaardigheid vorm te geven. Het belang dat aan gelijkwaardigheid wordt gehecht in de Afrikastrategie, past bij de kern van de internationale solidariteit van het werk van vakbonden.

 

7 aanbevelingen

In de reactie op de Afrikastrategie geeft CNV Internationaal aan hoe deze gelijkwaardigheid beter verankerd zou kunnen worden in de Afrikastrategie, specifiek op het gebied van sociale dialoog, jongerenwerkgelegenheid en grondstoffen.
 

Sociale dialoog: Het poldermodel als exportproduct

  1. Zorg dat de private sector investeert in sociale dialoog >
     
  2. Zorg dat Nederland het maatschappelijk middenveld blijft betrekken voor een gelijkwaardige relatie >
     
  3. Heb oog voor de positie van vrouwen op het werk  >

Jongerenwerkgelegenheid

 

4.   Zorg dat Nederlandse bedrijven die ondernemen in Afrika gestimuleerd worden om via stages en traineeships Afrikaanse jongeren verder op te leiden.  >

 

5.  Zorg dat arbeidsrechten onderdeel zijn van ondernemerschapsprogramma’s gericht op jongeren  >

 

“Afrika verwacht van Europa een rechtvaardige klimaattransitie”

 

6.   What’s in it for them: zorg voor waardetoevoeging in Afrikaanse ketens  >

 

7.  Zet in op Just Energy partnerschappen voor een echte win-win-relatie  >

 

Publicatiedatum 22 06 2023