DonerenNieuwsbrief
Home

Klachtenprocedure

Klachten

CNV Internationaal is van mening dat klachten gratis advies zijn om de organisatie te verbeteren. Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen door of namens een klager met betrekking tot de dienstverlening / werkwijze van CNV I in het algemeen.

Een klacht kan ook betrekking hebben op de handelingen of nalatigheid van het Bestuur, de Raad van Toezicht, management, personeel of vrijwilligers. Het doel van de klachtenprocedure is om :

  1. Externe klachten effectief af te handelen.

  2. De oorzaken van de klacht in relatie met het kwaliteitssysteem op te sporen, vast te leggen en daar waar nodig maatregelen te nemen. 
Klachtenformulier