DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Organisatie

Wie we zijn
 

Naam  Stichting CNV Internationaal 
    
BTW-nummer  851304485
    
Bezoekadres  Tiberdreef 4                
3561 GG  Utrecht
    
Postbusadres  Postbus 2475    
3500 GL  Utrecht
    
Telefoon  + 31 30 751 1260    (secretariaat)
of  + 31 30 751 1100  (receptie CNV )  
    
E-mail    internationaal@cnv.nl

Doelstelling

CNV Internationaal wil bijdragen aan een inclusieve, duurzame internationale samenleving waarin fatsoenlijk werk voor iedereen centraal staat. Hiertoe willen wij onze kennis, expertise en wereldwijd netwerk van vakbondspartners inzetten. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed zijn solidariteit, het overlegmodel, pluralisme van de vakbeweging, de eigen verantwoordelijkheid en gelijke kansen van werknemers daarbij kernwaarden.

Sociale dialoog tussen werknemers, werkgevers en overheid vormt de rode draad door het programma. De kennis en ervaring die CNV Internationaal heeft op dit gebied, zetten wij in ter versterking van de sociale dialoog in de landen waar wij samen met vakbondspartners werken.

Versterken van sociale dialoog, betekent onder meer ervoor zorgen dat vakbonden gedegen voorstellen kunnen maken, dat vakbonden bekwame en goed voorbereide onderhandelaars kunnen inzetten en dat er een klimaat ontstaat van vertrouwen bij de sociale partners.

Visie

Fatsoenlijk werk is een voorwaarde voor een inclusieve en duurzame internationale samenleving. Fatsoenlijk werk betekent een leefbaar loon, goede en veilige arbeidsomstandigheden en een constructieve sociale dialoog tussen werkgever en werknemer zodat arbeidsrechten gewaarborgd worden.

Zowel in de publieke, private als informele sector, is fatsoenlijk werk de sleutel om armoede te bestrijden en maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen. 

Vakbonden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van arbeidsrechten, dienstverlener, watchdog voor vakbonds- en arbeidsrechten en bij het monitoren van de naleving van wetgeving en meer algemeen de mensenrechten.

Vakbonden maken hierbij gebruik van actuele ontwikkelingen waarbij (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is.

Onze resultaten in 2 minuten 

Bestuur CNV Internationaal

Het bestuur van CNV Internationaal bestaat uit de leden van het CNV-bestuur:

 

Bestuursleden 

 • Piet Fortuin - voorzitter
 • Patrick Fey - vicevoorzitter en penningmeester
 • Daniëlle Woestenberg - bestuurslid
 • Justine Feitsma - bestuurslid
 • Jan-Pieter Daems - bestuurslid
 • Pien Zijlstra - bestuurslid en algemeen secretaris
   

Raad van toezicht

 • Arend van Wijngaarden, voorzitter
 • Marianne Luyer, lid
 • Louise van Deth, lid

Integriteit

Team | Medewerkers

Klik op de foto's voor contact informatie

 

Elles van Ark

Elles van Ark

Algemeen Directeur>

Maurice van Beers
Daantje Bras contact
Olivia Bwalya - klik voor contactinfo

Olivia Bwalya

PMEL Officer>

Suzan Cornelissen - contact
Wouter van Dis
Marjolein Groenewegen - klik voor contactinfo
Alien Huizing

Alien Huizing

IMVO-Adviseur

Corita Johannes - contact

Corita Johannes

Communication Officer>

Rose van der Laan - contact
Nadia Kikach
Isabelle de Lijser

Isabelle de Lijser

Regionaal Coördinator Azië>

 

Nicole Mathot - contact
Margot Offerijns - contact
Myrthe Peek CNV Internationaal
Imron Sahetapy

Imron Sahetapy 

PMEL-coördinator>

Nicole Vrolijk

Nicole Vrolijk

Programma Assistent>

Anne Wehkamp - klik voor contactinformatie