Convenanten binnen Nederlandse bedrijfstakken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlandse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken gaan voor hun sector één lijn trekken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze convenanten zijn afgesloten door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschapelijke organisaties. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. 

Op 4 juli 2016 werd als eerste het MVO Convenant voor de kledingsector ondertekend. Op 28 oktober 2016 is ook het convenant voor de bankensector gesloten. En op 22 maart 2017 is ook het convenant duurzaam bosbeheer afgesloten.

Ook voor verschillende andere sectoren wordt gewerkt aan vergelijkbare convenanten. De deelnemende partijen gaan samenwerken aan verbeteringen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren

Verbeterplannen met concrete doelen


Zo gaan deelnemende bedrijven uitzoeken welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten en jaarlijks een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie.

De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale partners bij de uitvoering. 

De overheid zal onder andere trachten met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie. Lokale partners kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken. 

CNV steunt MVO convenanten


Het CNV steunt deze convenanten voor de verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductie. De bond verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven en ziet met de deelnemende partijen kansen om samen te werken aan doelen die individueel moeilijk te realiseren zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen,
  • sterkere vakbonden en
  • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen. 
      

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord