Het CNV werkt mee aan IMVO-convenanten in Nederlandse bedrijfstakken 

Steeds meer Nederlandse bedrijfstakken trekken voor hun sector één lijn  op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor is een nieuw instrument ontwikkeld: het IMVO-convenant. Het CNV werkt mee aan deze overeenkomsten van bedrijven, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties om  hun internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. 

Het CNV verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven. Met de deelnemende partijen ziet het CNV kansen om samen te werken aan doelen die individueel moeilijk te realiseren zijn, zoals :

 • een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen,
 • sterkere vakbonden en
 • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen. 

Deze convenanten zijn intussen actief:

 • Kleding (4 juli 2016)  *
 • Banken (28 oktober 2016) *
 • Bevorderen Duurzaam Bosbeheer (22 maart 2017). *
 • Verantwoord Goud (19 juni 2017)
 • Plantaardige Eiwitten (21 september 2017).
 • Voedingsmiddelen (29 juni 2018)  * 

 * Deze convenanten heeft het CNV ondertekend. CNV bestuurders zijn actief in de stuurgroepen en in de sociale werkgroepen.)

In de volgende sectoren wordt momenteel onderhandeld over convenanten:

 • Sierteelt 
 • Verzekeringsbranche 
 • Land- en tuinbouw
 • Metallurgische*  sector
 • Pensioensector*   

* Convenanten waarbij CNV als partij actief betrokken is.

Meer over de convenanten waarbij CNV actief betrokken, is te vinden in deze factsheets:

Verbeterplannen met concrete doelen


Deelnemende bedrijven brengen in kaart welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten. Jaarlijks stellen zij een verbeterplan op met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie.

De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale vakbondspartners bij de uitvoering. 

De overheid tracht onder andere met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie.

Lokale vakbondsorganisaties kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken. 

Achtergrondinformatie over IMVO

In de factsheets worden de belangrijkste internationale verdragen en regelgeving over IMVO genoemd.. We hebben een lijstje met links gemaakt naar de websites waar deze te vinden zijn.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord