DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sMVO

Introductie IMVO-convenanten

Nieuws

Iedereen verdient een eerlijk loon

Lees meer

CNV werkt mee aan IMVO-convenanten in Nederlandse bedrijfstakken 

Steeds meer Nederlandse bedrijfstakken trekken voor hun sector één lijn  op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor is een nieuw instrument ontwikkeld: het IMVO-convenant. Het CNV werkt mee aan deze overeenkomsten van bedrijven, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties om  hun internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. 

Het CNV verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven. Met de deelnemende partijen ziet het CNV kansen om samen te werken aan doelen die individueel moeilijk te realiseren zijn, zoals :

  • een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen
  • sterkere vakbonden 
  • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen

Wat gebeurt er nadat de convenanten gesloten zijn?

Deelnemende bedrijven brengen in kaart welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten. Jaarlijks stellen zij een verbeterplan op met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie. 

  • De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale vakbondspartners bij de uitvoering. 
  • De overheid tracht onder andere met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie. 
  • Lokale vakbondsorganisaties kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken. 

Inmiddels zijn er meerdere convenanten actief. Lees er meer over in onze factsheets. 

Introductie | Factsheet MVO Convenanten
 Textiel en Kleding
(4 juli 2016)
Duurzaam Bosbeheer
(22 maart 2017)
Voedingsmiddelen
(29 juni 2018)
IMVO Metaalsector
(23 mei 2019)
IMVB Pensioenfondsen
(20 december 2018)
Natuursteen | Initiatief TruStone (13 mei 2019)