De rechten van werknemers in de toeleveringsketens

Verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens is een van de centrale thema's van het werk van CNV Internationaal. Daarbij gaat het met name om de volgende rechten van laagbetaalde arbeiders in de toeleveringsketens in de particuliere sector (formele en informele arbeiders):

  1. het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen, het recht op een fatsoenlijk loon,
  2. het recht op veilige en respectvolle arbeidsomstandigheden,
  3. het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen en
  4. het recht van vrijwaring van discriminatie op de werkplek.

Sectoren

CNV Internationaal streeft naar het verbeteren van de arbeidsrechten in met name de volgende sectoren:

In deze sectoren bevindt CNV Internationaal zich in een goede uitgangspositie om de besluitvorming ten gunste van de werknemers te beïnvloeden. 

Stappen

Om de arbeidsrechten in deze sectoren te verbeteren, zijn verschillende tussenstappen gedefinieerd. 

  1. In de eerste plaats worden bedrijven door middel van acties van consumenten, vakbonden, ngo's en bedrijfs-/werkgeversorganisaties gewezen op de voordelen van verantwoordelijk handelen, wat hen ertoe aanzet om in overeenkomsten over 'Human Rights Due Diligence' (HRDD) te onderhandelen.

  2. Ten tweede zijn de Nederlandse convenanten, waarover momenteel wordt onderhandeld in overleg met verschillende stakeholders, een belangrijk instrument voor vooruitgang. De genoemde sectoren vormen het uitgangspunt voor interventies met multinationals en/of kleine tot middelgrote ondernemingen in deze (in)formele toeleveringsketens.

  3. Ten derde pleit CNV Internationaal voor ratificatie en naleving van ILO-conventies en het formuleren van aanbevelingen in het geval van rechtenschendingen.  

Actieplannen

Daarnaast moet worden gecontroleerd of overheden nationale actieplannen inzake het bedrijfsleven en mensenrechten ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met Europese en nationale parlementen. 

Toezicht

Bovendien moeten de onderhandelingen over en implementatie van de EU-vrijhandelsovereenkomsten worden gemonitord, in het bijzonder met het oog op het instellen van toezichthoudende mechanismen door middel van:

  • interne adviesgroepen ('Domestic Advisory Groups' of DAG's), 
  • het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en
  • het Europees Parlement (EP).

Lees meer gerelateerde informatie:

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord