DonerenNieuwsbrief
Home

Ons werk

Wie we zijn - 100 % Eerlijk Werk

100% eerlijk werk, daar maakt CNV Internationaal ieder dag werk van in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat doen we door nauw samen te werken met lokale partnervakbonden en door te investeren in goede samenwerking met andere partners, zoals bedrijven en overheden. Eerlijk werk betekent dat mensen veilig en in vrijheid kunnen werken en daarbij een leefbaar loon verdienen. Vakbondsvrijheid en sociale dialoog zijn belangrijke voorwaarden om dat te kunnen realiseren.

Onafhankelijke vakbonden kennen de belangen van werknemers en kunnen hen daarom goed vertegenwoordigen in gesprekken met werkgevers. 

Iedereen in de productieketen heeft baat bij een duurzame en constructieve dialoog tussen de vakbonden en werkgevers, niet alleen de werknemers maar ook toeleveranciers en overheden.

100% eerlijk werk betekent ook dat vrouwen en jongeren evenveel kansen op de arbeidsmarkt krijgen als ieder ander en dat er geen discriminatie is als het gaat om arbeidsvoorwaarden als loon en verlof. 

100% eerlijk werk betekent ook dat we onderzoek doen naar veiligheid, gezondheid en vrijheid van werknemers. 

Wat we doen in 40 seconden

Hoe we werken

CNV Internationaal en haar partnervakbonden gebruiken daarvoor innovatieve tools, zoals laagdrempelige digitale enquêtes. Omdat we zo precies weten wat er speelt bij werknemers, versterkt dat onze positie aan onderhandelingstafels. Zo meten we ook de impact van ons werk. Met lokale vakbonden wisselt CNV Internationaal kennis uit. Samen werken we aan innovatie en geven we trainingen, bijvoorbeeld over sociale dialoog of vrouwelijk leiderschap.

Voor bedrijven werkzaam in de ketens biedt CNV Internationaal informatie via webinars, contacten en rapporten. Zo krijgen zij meer inzicht in de situatie in een land of keten en kunnen zij beter werk maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Lees hier hoe we werken aan resultaten op deze terreinen: 

We zijn de ontwikkelingsorganisatie van vakbond CNV en werken intensief samen met internationale partnervakbonden. Dat doen we al sinds 1967.  We leiden collega’s op tot stevige onderhandelingspartners in hun eigen land en versterken de stem van jongeren en vrouwen. 

Dit doen wij door het geven van training, het uitwisselen van kennis en het inzetten van ons netwerk. Daarnaast werken wij samen met de overheid en het Nederlandse bedrijfsleven bij de verduurzaming van hun internationale productieketens, o.a. met advies en het vastleggen van afspraken in convenanten.

Arbeidsrechten in toeleveringsketens

CNV Internationaal werkt aan verbetering van arbeidsrechten. 

Lees hier meer over hoe we dat doen in deze internationale toeleveringsketens:

Waar we werken


In deze landen zijn we momenteel actief samen met de vakbeweging ter plekke.
 

Samenwerken - Programma's

CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting en als afdeling nauw verbonden aan de CNV Vakcentrale. CNV Internationaal zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van een groot aantal partijen.

 • Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2021-2030
  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt bij aan het werk van CNV Internationaal met het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP), waarin we op basis van het programma Dialogue@Work aan versterking van de positie van werknemers.
   
 • STITCH - strategisch partnerschap
  Daarnaast is er het strategisch partnerschap STITCH: Sustainable Textile Initiative: Together for Change. Dankzij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werken we daarin samen met Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV, ETI (UK) en organisaties vooral uit Azië aan een betere positie van werknemers in de textielindustrie.
   
 • Internationale MVO-convenanten in sectoren
  Ook maakt CNV Internationaal deel uit van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende economische sectoren. Momenteel met name ook in het Internationale MVO Convenant voor hernieuwbare energie. Daarbinnen maken we werk van eerlijk werk in de gehele keten, samen met het Nederlandse bedrijfsleven, andere vakbonden, ngo’s, overheid en de SER.
   
 • Programma's en projecten met bedrijven en stichtingen
  Door samen te werken met bedrijven en stichtingen vergroten we de impact van ons werk.
   
 • Internationale collegialiteit in cao's
  In een aantal cao’s die CNV afsluit in Nederland, staan afspraken over vakbondsfinanciering in het buitenland, vanuit solidariteit met collega’s daar; de kappers-cao is daar een mooi voorbeeld van.
   
 • Particuliere donateurs
  Ook is CNV Internationaal dankbaar voor de steun van een grote groep trouwe donateurs.

Lees meer