DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sInternationale productieketensMVO

Convenant hernieuwbare energie 

Vakbondsvrijheid belangrijk

Er moet aandacht zijn voor de mijnwerkers, die de metalen uit de grond halen voor zonnepanelen en windenergie. Daarom maakt CNV Internationaal deel uit van het convenant Hernieuwbare Energie.  Begin maart 2023 tekenden energiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid en CNV Internationaal, samen met ngo’s en FNV het convenant hernieuwbare energie. Hierin staan afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), zodat risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk worden aangepakt. 

Misstanden aanpakken

Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal: “Het is fantastisch dat de vraag naar groene energie zo hard stijgt, maar daarmee stijgt ook de druk op de mijnwerkers in onder meer Latijns-Amerika en Afrika, die de grondstoffen delven die nodig zijn voor windmolens en zonnepanelen. Zij krijgen vaak tijdelijke contracten en doen zwaar en onveilig werk, voor een laag loon. Omdat vakbondsvrijheid meestal ontbreekt, is het moeilijk om misstanden aan te pakken.

 

Binnen het convenant zetten wij in op het stimuleren van vakbondsvrijheid, zodat werknemers in de hele keten zich kunnen uitspreken.”

 

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door een brede coalitie. Door deelname committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO. 

Lokale vakbonden

CNV Internationaal werkt samen met lokale vakbonden aan het verbeteren van werkomstandigheden wereldwijd. Van Ark:’ Dankzij onze partnervakbonden weten we wat er speelt bij een lokaal bedrijf en in een regio. Door in gesprek te gaan met internationale bedrijven en hen te wijzen op de risico’s, kunnen zij er op toezien dat iedereen in hun productieketen veilig werkt voor een leefbaar loon. Zo kunnen we samen zorgen dat groene energie goed is voor milieu én mens.’

IMVO-convenant hernieuwbare energie, foto Dirk Hol

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en kennis en transparantie hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

 

Meer informatie en tools