DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Jongeren en vrouwen actief betrekken bij een duurzaam en constructief gesprek

Dat is een belangrijk doel van de partners van CNV Internationaal in Mali. De sociale dialoog staat centraal in trainingen, bij onderzoek en lobby. 

Vóór 2017 ging veel vakbondswerk in Mali over staken. Dat verlamde veel sociaaleconomische activiteiten in zowel de particuliere sector als de overheidssector. 

Sinds 2018 is CNV Internationaal actief in Mali met een programma gericht op inclusieve sociale dialoog, waarbij alle betrokken partners een belangrijke rol spelen: overheid, vakbonden en werkgevers. Daarnaast is er een speciale focus op de positie van vrouwen en inzetbaarheid van jongeren. 

Oprichting Raad voor Sociale Dialoog

Veel werkende vrouwen in Afrika misten tijdens COVID-19 een groot deel van hun inkomen. Toen de avondklok werd ingesteld, konden ze veel minder uren werken.

Juist dankzij de inzet van vrouwencomités kon in 2021 de Nationale Raad voor Sociale Dialoog (CNDS) worden opgericht. Deze heeft als doelstelling arbeidsconflicten te voorkomen en de sociale vrede in het land te versterken. 

In de loop van 2022 volgen afspraken over de werking van deze tripartiete instelling voor sociale dialoog. Ook het aantal zetels per belanghebbenden wordt dan bepaald. 

Camara Sitan is lid van de UNTM (L’Union Nationale des Travailleurs du Mali). Zij benadrukt dat het een belangrijke rol van de vakbond is om obstakels te benoemen waartegen werkenden in de informele sector aanlopen: 

“De vakbond kan concrete gezondheidshulp in mijn sector realiseren en werknemers steun bieden als ze problemen willen aankaarten bij de autoriteiten.”

Lees meer over Camara's ervaring met de UNTM Lees meer over de impact van de COVID-19 op (werkende) vrouwen in Afrika

Publicatiedatum 23 06 2022