DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

In Bolivia zorgen vrouwen in het bestuur voor vernieuwing in de suikerrietvakbond

Serie #VerhalenVanVerandering

Wind van verandering 

Tot voor kort waren er nauwelijks vrouwen met leidinggevende posities in de suikerrietvakbonden in Bolivia. Intussen groeit het vrouwelijk leiderschap. Ook is er meer bewustwording en inzicht over rolverdeling op de werkvloer. Goede follow-up zorgt voor verandering.

 

 

“Met steun van CNV Internationaal hebben we workshops georganiseerd voor vrouwelijke suikerrietarbeiders. Daardoor zijn zij nu veel mondiger. Met resultaat: in juni 2021 zijn vijf vrouwen gekozen in het bestuur,”

 vertelt Hernán Anagua, algemeen secretaris van FSTZCASC, de vakbond van werknemers in de suikerrietindustrie. 

“Deze vrouwen oefenen hun bestuursfunctie heel actief en effectief uit”, aldus Hernán. “We hebben ons in 2021 als vakbond aangesloten bij RMTSB, het Boliviaanse netwerk van vakbondsvrouwen.

 

De vrouwelijke bestuursleden zijn ook heel actief in het proces dat moet leiden tot ratificatie van het ILO Verdrag C190 tegen geweld tegen vrouwen op het werk.

 

Meerwaarde

“Van oudsher bestond het bestuur van de suikerrietvakbond vooral uit mannen,” vertelt Hernán. “Vrouwen werden zelden actief aangemoedigd om permanent een leidinggevende positie in te nemen. Men dacht dat dat moeilijk te combineren was met huishoudelijke taken en de lange werkdagen tijdens de suikerrietoogst. Ook werden de vrouwen vaak onder druk gezet door hun echtgenoten om hier niet voor te kiezen. In 2018 hebben we als bestuur het initiatief genomen om daar verandering in te brengen. Ons strategische doel was om vrouwen te motiveren om lid te worden van het bestuur en hen voor te bereiden op het innemen van leidinggevende posities. 30% van de werknemers bij suikerbedrijf Sapfrero is vrouw. Nu we meer vrouwelijke leiders hebben, begrijpen we hun situatie beter en kunnen we hen op een betere manier steunen. 

Dankzij de komst van jonge vrouwelijke bestuursleden is de traditionele wijze van functioneren van het bestuur van de vakbond veranderd. Daarnaast sturen zij het proces van vakbondsscholing aan, in samenwerking met CNV Internationaal. Ook houden zij niet alleen goed toezicht op de opzeggingen van leden, ze zorgen ook voor follow-up."

Verder lezen

Publicatiedatum 01 06 2022