DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Samen voor verandering in de palmolieproductie

Start van alliantie voor verandering door sociale dialoog

Palmolie wordt tegenwoordig verwerkt in wel 50% van alle consumentenproducten. De palmolieproductie is enorm gegroeid in Azië en meer en meer ook in Latijns-Amerika en Afrika. Miljoenen arbeiders verdienen er hun brood mee. Zij zijn de onmisbare arbeidskrachten van de sector. Maar hun fundamentele arbeidsrechten worden vaak niet gerespecteerd. CNV Internationaal heeft de omstandigheden van de arbeiders geanalyseerd en roept de belanghebbenden in de sector op zich aan te sluiten bij haar Alliance to create Change through Social Dialogue.

"We nodigen de sector uit om een gezamenlijk proces te starten om de problemen op te lossen, volgens het stappenplan dat we hebben ontwikkeld en waarbij we alle belanghebbenden van de waardeketen willen betrekken", zegt Elles van Ark, managing director van CNV Internationaal. 

In de hele palmoliesector in Aziëen Latijns-Amerikakomen schendingen van de arbeidsrechten nog steeds op grote schaal voor. De ernstigste risico's op het gebied van arbeidsrechten zijn dwangarbeid, kinderarbeid, gezondheids- en veiligheidsrisico's, genderdiscriminatie, oneerlijke lonen en inkomens, en weinig of geen toegang tot sociale zekerheid.

Schendingen van vakbondsrechten - zoals het gebrek aan vrijheid van vereniging en het ontbreken van de mogelijkheid om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten - belemmeren werknemers om hun stem te laten horen en op te komen voor hun belangen. 

"We nodigen de sector uit om een gezamenlijk proces te starten, om de problemen op te lossen,
volgens de routekaart die we hebben ontwikkeld,
waarbij alle belanghebbenden van de waardeketen worden betrokken"

Alliantie 

De sector probeert in toenemende mate deze arbeidsrechtenkwesties in de palmolie waardeketen aan te pakken. "Een enorme uitdaging die stap voor stap kan worden gerealiseerd als we een alliantie creëren die iedereen in de sector aan tafel brengt om een gezamenlijke sociale dialoog te starten", zegt Elles van Ark, algemeen directeur van CNV Internationaal.

Om duurzaamheid en naleving van mensenrechten binnen de sector te vergroten is de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie RSPO in het leven geroepen, een certificeringsstandaard waarbij belanghebbenden in de gehele waardeketen zijn betrokken. Hoewel arbeidsrechten deel uitmaken van de RSPO-standaard, is een sterkere focus op sociale impact onontbeerlijk, aangezien er nog veel stappen moeten worden gezet als het gaat om naleving.

De stem van de arbeiders 

Sinds kort betrekt de RSPO ook de arbeiders erbij via de vakbonden. De Indonesische vakbond Hukatan, een partner van CNV Internationaal, was de eerste die zich aansloot bij RSPO. CNV Internationaal is zelf in 2020 lid geworden.

"Om de palmoliearbeiders een stem te geven, moeten ze georganiseerd zijn", zegt Elles van Ark, algemeen directeur van CNV Internationaal. "Dat is de manier om hen te betrekken bij de onderhandelingen in de sociale dialoog over duurzame arbeidsverbeteringen.

De resultaten van deze onderhandelingen worden onderdeel van cao's, die worden gemonitord en periodiek vernieuwd. Een intrinsiek duurzame en inclusieve aanpak van arbeidsverbeteringen." 

Sociale impact

De belanghebbenden in de palmoliesector zijn zich steeds meer bewust van de proactieve rol die zij kunnen spelen bij de aanpak van sociale kwesties aan het begin van de waardeketen. Zo heeft de RSPO een werkgroep voor arbeidsrechten opgericht en werken verschillende inkopers samen met ngo's en vakbonden om de arbeidsrechtenrisico's in de keten te begrijpen en aan te pakken. Vakbondsvrijheid, onderhandeling over CBA's en sociale dialoog zijn onmisbare elementen om de sociale impact van de duurzaamheidsprocessen van RSPO te vergroten. 

Taskforce

CNV Internationaal wil een oproep doen tot actie om een taskforce voor sociale dialoog te starten met alle belanghebbenden in de palmolie toeleveringsketen en de leden van RSPO. Het belangrijkste doel van deze taskforce is het ondersteunen van een proces om de sociale dialoog in de sector te bevorderen. Ons doel is duurzame verandering te bereiken door acties te organiseren en te initiëren om de sociale dialoog in de sector te bevorderen 

Oproep tot actie en routekaart

We hebben een stappenplan ontwikkeld om duurzame verandering te bereiken. Dit omvat een stapsgewijze aanpak om bedrijven in de waardeketen te helpen met hun werknemers en vakbonden samen te werken.

Per type bedrijf is een reeks aanbevelingen geformuleerd. Op die manier kan iedereen bijdragen vanuit zijn eigen positie en rol - van producenten tot raffinaderijen, handelaars en kopers - aan het verbeteren van de sociale dialoog en het stimuleren van nieuwe vormen van werknemersparticipatie voor alle werknemers

Via een taskforce die de alliantie aanstuurt, zorgen we voor technische assistentie en training. Wij zullen proefprojecten opstarten om de sociale dialoog over leefbare lonen op gang te brengen. De uit deze proefprojecten getrokken lessen en goede praktijken zullen worden uitgewisseld. Een dataportaal over risico's op het gebied van arbeidsrechten zal het mogelijk maken verbeteringen en resterende risico's en problemen te monitoren.

Wij nodigen u uit om u nu aan te sluiten bij de Alliance to create Change through Social Dialogue en samen dit traject te starten!


Meer weten over de Alliantie en deelname, neem contact op met  : e.vanark@cnv.nl.

Meer informatie:

De routekaart van CNV Internationaal bevat: 

Belangrijkste bevindingen van onderzoeken in Latijns-Amerika en Azië

Routekaart gericht op het vergroten van de sociale impact in de palmoliesector door sociale dialoog  

Call to action and roadmap (Download PDF Engels)

Call to action & Road Map (Spaans)

Crear una alianza por el cambio mediante el diálogo social
en el sector del aceite de palma
Hoja de ruta y llamado a la acción (Download PDF)

 

Publicatiedatum 29 09 2021