DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Niger: Sociale dialoog opnieuw vormgeven

Barrières doorbreken om arbeidsrechten te verbeteren

In februari 2023 legde CNT, onze partnervakbond in Niger, samen met andere vakbondsorganisaties de basis voor een unieke samenwerking in de nieuwe Unité d’Action Syndicale. De CNT realiseerde dit samen met de Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN) en de Alliance des Travailleurs du Niger (ATN). Halidou Mounkaila, algemeen secretaris van CNT, vertelt over het belang van deze samenwerking.

 

“Wij realiseerden ons dat traditionele vakbondsacties vaak beperkte resultaten opleveren, ook in het licht van de huidige, moeilijke situatie in Niger. We zagen dat we een nieuwe aanpak nodig hadden.”

 

Sociale dialoog in veranderende werkomgevingen

“Samen zijn we gaan inzien hoe belangrijk een inclusieve sociale dialoog is als je opkomt voor de rechten van werknemers, vooral in veranderende omstandigheden in ons land. De nieuwe Unité d’Action Syndicale is de nieuwe basis van waaruit we de stem van werkenden laten horen. Het grote verschil is dat alle werknemers nu vertegenwoordigd zijn, ongeacht hun vakbondslidmaatschap. Dit is het resultaat van ons streven om geen enkele werkende buiten te sluiten en de stem van alle werkenden te versterken in besluitvormingsprocessen.”

Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te behalen

“We hebben gekozen om voor eenheid boven verdeeldheid. We zien de kracht van samenwerking om gemeenschappelijke doelen te behalen. Door de dialoog te bevorderen en barrières af te breken, hebben we de basis gelegd voor een concrete sociale dialoog en succesvolle onderhandelingen. Dat zorgt uiteindelijk voor verbetering van positie van werkenden. De resultaten spreken voor zich: Verbeterde sociale dialoog, succesvolle onderhandelingen en betere bescherming van werknemersrechten, ondanks de enorme uitdagingen in Niger."

Niger Trade Unions Social Dialogue Cooperation for Workers' rights

Groepswerk tijdens sociale dialoogworkshop voor vakbonden.

Alle werkenden tellen mee

Deze stap markeert een belangrijk keerpunt in de richting van respect voor het principe ‘iedereen telt mee, niemand blijft achter’ in vakbondsactiviteiten. Eindelijk zijn alle werknemers vertegenwoordigd, iedere stem, ongeacht waar hij vandaan komt, heeft nu een gemeenschappelijk platform om vertegenwoordigd en gehoord te worden.

Publicatiedatum 28 05 2024