DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Benin: De weg vrijmaken voor constructieve sociale dialoog en nationale vooruitgang

Vakbonden en werkgevers werken samen aan de bevordering van verantwoord ondernemen.

Afgelopen jaren is de sociale dialoog in Benin steeds moeilijker geworden. Vakbond COSI, partnerorganisatie van CNV Internationaal in Benin is de uitdaging aangegaan door toch de samenwerking te zoeken met werkgeversorganisaties, vanuit wederzijds belang.

Zowel werkgevers als werknemersorganisaties zagen de positieve effecten en wilden deze samenwerking graag formaliseren. Afgelopen november 2023 is daarom een overeenkomst werd getekend. Dit was een belangrijke mijlpaal, waarbij afspraken werden gemaakt over samenwerking op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen de belangrijkste vakbonden en de twee werkgeversorganisaties, CNP en CONEB, werd geformaliseerd. Onze vakbondspartner, COSI Benin, speelde met de steun van vakbond CSA Benin een cruciale rol bij het tot stand brengen van dit unieke samenwerkingskader.

Benin Constructive Social Dialogue Agreement Employers Organization Trade Union

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

Noël Chadaré, algemeen secretaris van COSI Benin, legt uit: “Deze initiatief kwam voort uit de gedurfde interventies van COSI Benin. We hebben eerst een plan ontwikkeld binnen het kader van het CNV Internationaal programma. Ons doel was om een strategische samenwerking tussen vakbonden en werkgevers te faciliteren om de onderhandelingspositie te verbeteren. We hopen dat dit verder de weg zal vrijmaken voor een effectieve tripartite dialoog met de regering, werkgeversorganisaties en vakbonden, aangezien dit de afgelopen jaren steeds moeilijker is geworden in Benin.”

Wat brengt de toekomst voor constructieve sociale dialoog in Benin?

Chadaré voegt toe: “We hopen dat deze ervaring zal dienen als een baken van succes, dat de kracht van dialoog toont om sociaaleconomische vooruitgang te stimuleren. Vooruitkijkend zien we een toekomst waarin open dialoog en samenwerking de norm wordt, wat bijdraagt aan nationale ontwikkeling en het bevorderen van verantwoord ondernemen en stabiliteit in de arbeidsverhoudingen in Benin."

Heeft deze samenwerking tussen vakbonden en werkgevers resultaten opgeleverd?

Chadaré : “Ja, deze innovatieve benadering heeft tastbare resultaten opgeleverd, met name bij het beïnvloeden van de onderhandelingen om het minimumloon te verhogen. Op basis hiervan en met een goed plan kunnen we verder samenwerken en andere kwesties aanpakken, zoals fatsoenlijk werk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en jeugdwerkgelegenheid."

Benin Constructive Social Dialogue Workers Employers Trade union

Sociale dialoog: de meest effectieve weg

Benin Constructive Social Dialogue Agreement Employers Organization Trade Union

Een gedeeld geloof in constructieve en inclusieve sociale dialoog ligt aan de basis van dit partnerschap. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zien sociale dialoog als de meest effectieve weg om hun doelen te bereiken. Daarom was het de wens van de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd door de heer Albin Feliho, voorzitter van de Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), en de heer Regis Facia, vicevoorzitter van de Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin), om de samenwerking tussen vakbonden en werkgevers te formaliseren.

Onze aanpak heeft bewezen een krachtige katalysator te zijn in het in staat stellen van vakbonden om een significantere rol te spelen in onderhandelingen. Dit was vooral duidelijk tijdens de onderhandelingen voor een verhoging van het gegarandeerde minimumloon (SMIG), dat steeg van 30.000 naar 42.000 francs - een belangrijk resultaat gezien de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud in Benin.

Publicatiedatum 28 05 2024