CNV Internationaal is ANBI 

CNV Internationaal is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat uw giften aan CNV Internationaal in aanmerking komen voor belastingaftrek, volgens de voorwaarden van de Belastingdienst.

ANBI Informatie

Naam

Stichting CNV Internationaal

Fiscaal nummer        

851304485

Contactgegevens      

Bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht
Postadres
Postbus 2475
3500 GL  Utrecht

Telefoon    + 31 30 751 1260 b.g.g. + 31 30 751 1001
E-mail        internationaal@cnv.nl

Doelstelling

CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting en één van de afdelingen van CNV Vakcentrale. CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (Fatsoenlijk Werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners die sociale dialoog inzetten om op te komen voor werknemers in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens (en de convenanten) en jeugd ‘employability’ zijn centrale thema’s. 

CNV Internationaal werkt in drie grote programma’s met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: het vakbondsmedefinancieringsprogramma, de strategische partnerschappen met ICCO (Civic Engagement Alliance) en de Fair Wear Foundation (Strategic Partnership for Garment Supply Chain Transformation). Daarnaast worden internationale afspraken in cao’s gemaakt en draagt een grote groep trouwe donateurs bij aan het werk van CNV Internationaal.

Bestuurssamenstelling CNV Internationaal

Bestuur CNV Internationaal

  • Arend van Wijngaarden, voorzitter
  • Maurice Limmen, vicevoorzitter  
  • Joost Ausems, penningmeester
  • Willem Jelle Berg, lid

Raad van Advies CNV Internationaal

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting CNV Internationaal ontvangen geen enkel salaris van de Stichting CNV Internationaal voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Het salaris van de manager van Stichting CNV Internationaal is conform de betreffende CAO-schaal voor deze functie.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Verslag van de uitgevoerde activiteiten (PDF)

CNV Internationaal in beeld | Een wereld die werkt

CNV Internationaal samen met lokale vakbonden aan versterking van sociale dialoog, arbeidsrechten en employability in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In de video vertellen leiders van deze organisaties over die samenwerking en wat zij daardoor hebben kunnen bereiken. 


Geef voor goed werk!

Draagt u het werk van CNV Internationaal een warm hart toe? 

Uw hulp om projecten mogelijk te maken is hard nodig!

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord