DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Stages en banen voor jongeren dankzij lobby vakbond UDTS

Stages voor 40.000 jongeren

De Senegalese vakbondsorganisatie UDTS zet zich al jaren speciaal in voor het verbeteren van de inzetbaarheid van de jongeren. Het actieve jongerencomité van de vakbond nam het voortouw voor intensieve samenwerking met een aantal andere vakbonden en overheid om de aanpak van jeugdwerkloosheid te verbeteren. 

Een belangrijk succes zijn de nieuwe CNEE afspraken, tussen de overheid en werkgevers, de Conventions Nationale État-Employeurs. De afspraak is dat er in het kader van dit programma uiteindelijk voor 40.000 afgestudeerde jongeren een stageplek zal zijn. 

In dit programma wordt samengewerkt met de private sector om via stages en omscholing de inzetbaarheid van jongeren te vergroten. 

Dit is noodzakelijk omdat er veel verborgen werkloosheid is onder jongeren. Veel jongeren proberen via informeel werk in hun levensonderhoud te voorzien. Maar ze verdienen niet genoeg om daarvan rond te kunnen komen. Ook werken veel jongeren onder hun opleidingsniveau. 

 

In juli 2021 zijn 72 partnerschappen met bedrijven getekend, waardoor 1374 jongeren stageplekken of (tijdelijke) arbeids - overeenkomsten kregen. De betrokken bedrijven komen uit de sectoren agri-food, bouw, communicatie of ICT.

 

Eerdere overheidsprogramma's voor de aanpakken van de jeugdwerkloosheid kwamen moeizaam op gang. Het lukte  nietvoldoende jongeren aan werk te helpen. Maar dankzij de voortdurende lobby van UDTS en andere vakbonden en een intensieve samenwerking met de overheid, kwam er een nieuwe Conventie en werden in 2021 betere resultaten behaald. 

Zo werden in juli 72 partnerschappen met bedrijven getekend, waardoor 1374 jongeren stageplekken of (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten kregen. De betrokken bedrijven komen uit de sectoren agri-food, bouw, communicatie of ICT.

De jongeren van vakbond UDTS namen het voortouw in het maken van een plan met de overheid en werkgevers over stages en omscholing. Zo werken ze aan vergroting van inzetbaarheid van jongeren.

Meer budget voor werkgelegenheid 

De strategie van de gezamenlijke vakbonden bestond uit een mix van onderzoek, leiderschapstrainingen voor jongeren, lobby en advocacy. De jongeren van de UDTS hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, met de steun van CNV Internationaal. Kansen voor jongeren op een baan en een goede toekomst krijgen prioriteit bij vakbonden en overheid. 

Een belangrijk resultaat van de lobby van de vakbonden is ook dat de overheid nu veel meer middelen hiervoor vrijmaakt. De begroting voor de conventie groeit van een miljard CFA-frank (omgerekend iets meer dan 150.000 euro) naar 20 miljard CFA-frank (ongeveer 30,5 miljoen euro). 

De nieuwe Conventie bestaat uit zes programma’s en is daarmee een belangrijk instrument voor de uitvoering van het nationale werkgelegenheidsbeleid voor jongeren. Naast deze programma's zijn er nog andere werkgelegenheidsprogramma's voor jongeren en vrouwen in Senegal. Het Prodac-programma (Programme National des Domaines Agricoles Communautaires) stimuleert werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen in de landbouwsector moet bevorderen. Het DER Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et Jeunes) stimuleert de ondernemerschapscapaciteiten van jongeren en vrouwen. Daarnaast is er nog het  programma van het Nationale Arbeidsbureau voor Jongeren (ANPEJ).

Begin 2022 ging de jonge Senegalese influencer Ninou de straat op om met jongeren in gesprek te gaan over werk en stages. 

Kijk en luister ook de verhalen van Matou, Adama en Yacine.

Verhaal

#NioFarBoulotJeunes: Samen sterk voor …

De werkloosheid onder jongeren in het West-Afrikaanse Senegal is enorm groot. De bevolking bestaat voor het merendeel uit jongeren. Jongeren hebben …

Lees meer

EMPLOYABILITY

Lees 

Publicatiedatum 12 04 2022