DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Nieuwe cao voor palmoliewerkers op meer plantages in Indonesië

Nieuwe sectorale cao voor 2021-2023

Duurzame veranderingen vragen vaak een lange adem. Op Sumatra leidde die tot een mooi resultaat: een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, getekend door een groot aantal werkgevers en vakbonden. Een belangrijke verbetering voor alle werknemers op de deelnemende plantages die hierdoor een arbeidsovereenkomst hebben gekregen.

Er zijn geen dagloners meer op de plantages, alle werknemers hebben nu een contract.

Al in 2017 maakte een uitgebreid onderzoek van CNV Internationaal duidelijk dat het merendeel van de werkers op palmolieplantages zonder contract werkte, op basis van dagloon. De werkers  moeten dagelijks tot wel 1.300 kilo palmolievruchten oogsten. 

In de praktijk was dat vaak alleen haalbaar als vrouwen en kinderen meehielpen. Ook bleek dat het drinkwater van de werknemers die bij de plantages wonen vervuild was, hoogstwaarschijnlijk door pesticiden. Vooral kinderen hadden hierdoor last van huidaandoeningen. 

Palmolie gezin Indonesië

Een vast contract biedt werknemers en hun gezinnen meer zekerheid.

Onderhandelingen

Tot een centrale cao komen was niet eenvoudig, omdat er verschillende vakbonden actief waren in de regio. De werkgevers van palmolieplantages zijn sinds 1967 verenigd in de Sumatra Planters Association (BKSPPS) en sloten sinds die tijd 19 cao’s af met maar één vakcentrale. Deze FSPPPSPSI ging akkoord met een salaris ónder het minimumloon, zonder betrokkenheid van andere vakbonden. 

Mede daarom maakte het Ministerie van Werkgelegenheid bezwaar tegen een cao-akkoord in 2018. De nieuwe sectorale cao voor 2021- 2023 is door alle vakbonden getekend. Partnervakbond HUKATAN was ook betrokken en droeg bij aan verbetering van de afspraken voor werknemers. Er zijn geen dagloners meer op de plantages, alle werknemers hebben nu een contract.

 

In 5 stappen naar een betere arbeidssituatie

Stappen in de goede richting

Publicatiedatum 07 06 2022