DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Moedige Indonesische kledingmaakster klaagt met succes werkgever aan voor seksuele intimidatie

Het verhaal van Melati

 

Melati werkt in een kledingfabriek in de Indonesiche hoofdstad Jakarta. Ze kreeg op haar werk te maken met seksuele intimidatie, maar verzette zich met succes. Daarbij werd ze steeds gesteund door haar vakbond GARTEKS.

Geweld en (seksuele) intimidatie zijn in de kledingindustrie alomtegenwoordige problemen die vrouwen onevenredig treffen. Veel werkneemsters worden dagelijks geconfronteerd met discriminatie, intimidatie en geweld, alleen omdat ze vrouw zijn. Melati uit Indonesië is een van hen.

 

 Dat Melati de moed had om zich uit te spreken is een zeldzaamheid. De meeste gevallen van intimidatie worden nooit gemeld vanwege schaamte en angst.

 

 

De jonge Indonesische kledingmaakster Melati (24) kreeg op haar werk te maken met ongewenste intimiteiten door haar leidinggevende. Ondanks weerstand had Melati de moed om het incident te melden, met succes. Mede dankzij de niet-aflatende steun van vakbond Garteks werd uiteindelijk werd de dader, fabrieksdirecteur Sinurat ontslagen.

 Dat Melati de moed had om zich uit te spreken is een zeldzaamheid. Veel gevallen van intimidatie worden nooit gemeld vanwege schaamte en angst.

Haar blijdschap met het resultaat, nadat Garteks haar klacht in behandeling had genomen, laat de impact zien die collectieve actie kan hebben in de strijd tegen gendergerelateerd geweld en de voortgang van SDG 8.

Aanpak geweld en seksuele intimidatie

Door doelgerichte onderhandelingen slaagde Garteks erin nieuwe clausules met betrekking tot gendergerelateerd geweld en intimidatie op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de Park Enterprises-fabriek, waarmee SDG 8 dichterbij komt, dat fatsoenlijk werk en economische groei bevordert.

De voorzitter van vakbond GARTEKS benadrukt dat vakbondsvrijheid cruciaal is om op te kunnen komen voor de rechten en de positie van werknemers.

"Er is geen regelgeving die werknemers beschermt tegen seksuele intimidatie. Dus we proberen ervoor te zorgen dat ze tenminste beschermd worden in de collectieve arbeidsovereenkomst. We hopen echt dat het nieuwe wetsvoorstel tegen geweld en  seksuele intimidatie op het werk snel wordt goedgekeurd. Dan kunnen we met vertrouwen soortgelijke gevallen aan te vechten."

Wat doet vakbond Garteks

Garteks is de partnervakbond van CNV Internationaal in de kledingsector in Indonesië. Deze vakbond wordt ondersteund via het STITCH partnerschap dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van vrouwelijke kleding- en textielarbeiders in Indonesië. Garteks speelde een cruciale rol in Melati's verhaal.

Garteks geeft al jaren trainingen over gendergerelateerd geweld en intimidatie op de werkplek. Zowel het management van fabrieken als de vakbondsleden worden opgeleid in het opkomen voor arbeidsrechten wanneer deze zijn geschonden. 

Over STITCH - Initiatief voor Duurzame Textiel

Initiatief voor Duurzame Textiel: Sustainable Textile Initiative Together for Change (STITCH) is een samenwerkingsverband met een gemeenschappelijke visie: een wereldwijde textiel- en kledingindustrie die bijdraagt aan een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving door mensenrechten op het werk te respecteren. STITCH bestaat uit zes partners: twee arbeidsrechtenorganisaties - het Center for Development and Integration (CDI)in Vietnam en Cividep in India; twee Nederlandse vakbonden - CNV Internationaal en Mondiaal FNV; en twee multistakeholderinitiatieven - Ethical Trading Initiative (ETI) in het Verenigd Koninkrijk en Fair Wear in Nederland.


 

Het verhaal van Melati is een lichtend voorbeeld van de verandering die kan worden bereikt wanneer werknemers zich organiseren in de strijd tegen intimidatie en discriminatie in de kledingindustrie.

Dit indrukwekkende verhaal laat niet alleen de kracht zien van collectieve actie bij de aanpak van gendergerelateerd geweld in de wereldwijde textiel- en kledingindustrie. Het is ook een bijdrage aan Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) over eerlijk werk en vakbondsvrijheid en SDG5 (gendergelijkheid).

 

Loonkloof

De textiel- en kledingsector is in Indonesië goed voor 11% van de productie-export. De sector is essentieel als bron van formeel werk voor meer dan 4,3 miljoen mensen, ruim 80% vrouwen. Hoewel ze ver in de meerderheid zijn hebben vrouwelijke werknemers toch vaak laagbetaalde  functies in vergelijking met hun mannelijke collega's.

Publicatiedatum 10 12 2023