DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Mali: Grote stappen richting gelijkheid voor mannen en vrouwen in Malinese vakbonden

CNV Internationaal ontwikkelt Participatieve Gender Audit tools 

Beide partnervakbonden van CNV Internationaal in Mali hebben een Participatieve Gender Audit uitgevoerd met de tools ontwikkeld door CNV Internationaal. Dit was een cruciale stap om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen binnen hun organisaties zichtbaar te maken en beter te begrijpen waar de verschillen zitten.

Het instellen van de Participatieve Gender Audit heeft geleid tot nieuwe inzichten en een veranderde houding van de leiders van zowel UNTM als CSTM. Sinds het begin van het auditproces tonen zij een steeds sterkere inzet om ongelijkheid in hun vakbonden aan te pakken. 

Het succesverhaal van de leiders van CSTM en UNTM in het bevorderen van gendergelijkheid is een inspirerend voorbeeld van hoe nieuw leiderschap en concrete stappen kunnen zorgen voor meer gelijke en inclusieve organisaties. 

Inmiddels werkt deze gender audit ook door. Andere aangesloten vakbondsfederaties voeren nu hun eigen audits uit, waardoor dit initiatief steeds verder wordt uitgebreid.

Een participatieve en inclusieve benadering

Het succes van deze aanpak ligt ook in de participatieve en inclusieve aard van het gender audit proces dat via pilotprojecten geleidelijk is ontwikkeld met expertise van CNV Internationaal en haar Afrika kantoor. Deze benadering heeft geleid tot een sterk gevoel van eigenaarschap over het auditproces, niet alleen vanuit het vrouwencomité, maar vooral ook vanuit de leiders.

Mali Equality Trade Unions Gender men and women

Ongelijkheidskaart

Een belangrijk hulpmiddel in dit proces was de ‘Genderongelijkheidskaart’, die visueel de verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar maakte. Deze kaart heeft waardevolle informatie opgeleverd, waardoor we concrete veranderingen konden doorvoeren, zoals het opnemen van gender- en leeftijdsdifferentiatie in aanwezigheidslijsten bij congressen en algemene vergaderingen. Deze lijsten bevatten nu ook quota voor vrouwen- en jongerenparticipatie.

Concrete implementatie

De leiders van beide organisaties zijn nu van plan om quota voor vrouwen en jongeren op te nemen in besluitvormingsorganen op alle niveaus van hun aangesloten organisaties. Verder nemen ze een intern beleid aan met mechanismen voor het voorkomen en aanpakken van gendergerelateerde discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld.

De leiders hebben ook een budget toegekend om vrouwencomités binnen de verschillende vakbonden te ondersteunen.

Audit zet beweging in gang

Mali Equality Trade Unions Gender men and women

 

 

Om de aanbevelingen uit de Gender Audit op te volgend is er een stuurcomité van beide organisaties dat vanaf 2024 de aanbevelingen blijven opvolgen, zodat de inzet voor gelijkheid sterk blijft.

Een positief gevolg van de gender audit is zichtbaar: Ook andere aangesloten vakbondsfederaties voeren nu hun eigen audits uitvoeren, waardoor dit initiatief steeds verder wordt uitgebreid.

Publicatiedatum 28 05 2024