DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuwe impuls voor sociale dialoog in Vietnam

In Hanoi, Vietnam, is met de ondertekening van een akkoord tussen CNV Internationaal, vakbond VGCL en werkgeversorganisatie VCCI een meerjarenproject van start gegaan om sociale dialoog en collectieve onderhandelingen in de Vietnamese textielindustrie een impuls te geven.

Vietnam, dat maar één enkele aan de partij gelieerde vakbond kent, zet hiermee de eerste stappen om sociale dialoog en vrijheid van vakbondsorganisatie in de praktijk toe te laten. Dit doet de regering van het land in het kader van het nog te ondertekenen associatieakkoord EU – Vietnam en andere internationale handelsverdragen.

Willem Jelle Berg, bestuurder van Vakcentrale CNV: “het CNV heeft met andere partijen in Nederland het textielconvenant ondertekend, waarbij we ons, samen met de Nederlandse regering, willen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden en lonen in de textielsector. Na de ramp bij Rana Plaza in Bangladesh, is de roep om veiliger, eerlijker en socialer productie in de textiel sector sterker geworden. In Vietnam produceren ruim 100 kledingbedrijven voor de Nederlandse markt. Verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Vietnamese textielfabrieken is hard nodig. ”

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Fair Wear Strategisch Partnerschap waarbij CNV Internationaal in een aantal Aziatische landen werkt aan arbeidsverbeteringen in de textielsector.

Meer over de IMVO convenanten Meer over het Strategisch Partnerschap in de Textielproductie

Publicatiedatum 10 07 2018