DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuwe arbeidswet Vietnam: flinke vooruitgang in de verbetering van de rechten van werknemers

Vandaag wordt de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam besproken door het Europees Parlement. De Handelscommissie van het Europees Parlement overlegt over de vooruitgang die Vietnam dit jaar heeft geboekt, maar ook over de uitdagingen die er nog liggen op het gebied van arbeidskwesties. Het ratificeren door Vietnam van fundamentele conventie 98 van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, over het recht op collectieve onderhandelingen, is een heel positieve ontwikkeling na de recent aangenomen nieuwe arbeidswetgeving.

Vietnam heeft verder beloofd in 2023 twee resterende fundamentele ILO-verdragen te ratificeren: Conventie 105 over het afschaffen van dwangarbeid, en Conventie 87 over de vrijheid van vereniging. Het Europees Parlement debatteert over de manier waarop Vietnam deze twee fundamentele ILO-conventies zal ratificeren, omdat het ervoor wil zorgen dat in het kader van de nieuwe arbeidswet en de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam de rechten van werknemers worden beschermd.

Meer in lijn met internationale normen

De nieuwe versie van de Vietnamese arbeidswet, die een wet uit 2012 opvolgt, versterkt het wettelijk kader voor arbeidsomstandigheden en brengt de wetgeving in Vietnam meer in lijn met de internationale normen.

In het kader van het strategisch partnerschap voor de transformatie van de kledingketen hebben Fair Wear Foundation en CNV Internationaal actief gepleit voor verbeteringen op het gebied van lonen, sociale dialoog, collectieve onderhandelingen, vrije vereniging en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Op 20 november heeft de Vietnamese Nationale Assemblee (NA) de gewijzigde Arbeidswet aangenomen. 'De nieuwe wet bevat belangrijke herzieningen die werknemers in staat stellen op fabrieksniveau onafhankelijke vakbonden op te richten, en biedt bescherming voor vakbondsleden. Dit zijn positieve ontwikkelingen in de richting van sterke en meer representatieve vakbonden, belangrijk voor effectievere collectieve onderhandelingen en sociale dialoog in Vietnam.

Het zal een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Vietnamese economie en samenleving. Er moeten echter specifieke stappen worden gezet door mechanismen in te stellen die ervoor zorgen dat werknemers deze rechten in de praktijk kunnen uitoefenen en dat het land ILO-conventie 87 tegen 2023 zal ratificeren, zoals beloofd,' zegt CNV Internationaal-voorzitter Arend van Wijngaarden. 

Vietnam social dialogue seminar CNV

Handelsovereenkomsten kunnen belangrijke instrumenten zijn om de arbeidsomstandigheden in productielanden te verbeteren. Bij Fair Wear zullen wij en onze aangesloten merken hard werken om de implementatie van het nieuwe wettelijke kader in Vietnamese kledingfabrieken te ondersteunen. ”, zegt Alexander Kohnstamm, directeur van Fair Wear.

EP stemt in februari 2020 over vrijhandelsovereenkomst

In februari 2020 zal het Europees Parlement stemmen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam. Zodra het Europees Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven, zal volgens planning de Europese Raad in 2020 definitief instemmen met het verdrag, waardoor het in werking kan treden.

De nieuwe Vietnamese arbeidswet treedt in werking op 1 januari 2021. Fair Wear Foundation en CNV Internationaal blijven samenwerken met hun lokale partners en Nederlandse en Europese (kleding)merken aan een eerlijkere industrie, die de rechten van werknemers respecteert. Wij zullen de ontwikkeling van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe wet blijven volgen en onze partners blijven ondersteunen met kennis over hoe de wet in de praktijk kan worden vertaald.

De belangrijkste veranderingen van de Vietnamese arbeidswetgeving

Samen naar een eerlijke kledingindustrie

Fair Wear, CNV Internationaal en Mondiaal FNV werken met kledingmerken in Europa en met fabrieken en kledingarbeiders in Azië en Afrika samen aan betere arbeidsomstandigheden. De organisaties vormen samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken een partnerschap.

Meer nieuws over Vietnam

CNV Internationaal en InRetail leveren input voor nieuwe arbeidswetEerste Multicompany CAO in Vietnam

Publicatiedatum 03 12 2019