DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

50 landen ratificeren verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk voor eind 2023

Op 21 juni is het drie jaar geleden dat het internationale verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk - ILO-Conventie C190- werd aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Met de Centraal-Afrikaanse Republiek, El Salvador en Peru als nieuwste landen, zijn er nu 18 landen die dit verdrag hebben geratificeerd. 

 

De ILO-conventie 190 en de bijbehorende Aanbeveling 206 hebben het recht vastgelegd van ieder mens om te kunnen werken in een klimaat vrij van geweld en intimidatie, vrij van gendergerelateerd geweld (GBV; gender-based violence).

De internationale vakbondsorganisatie ITUC onderzocht de stand van zaken wereldwijd en dringt er bij alle regeringen op aan om het ratificatieproces snel te doorlopen. Volgens het ITUC onderzoek steunt 68% van de regeringen steunt C190, terwijl de steun onder werkgevers slechts 42% is. 

© ITUC-CSI Press

Uitkomsten enquête C190 in cijfers

 • Tegen eind 2023 zullen 50 regeringen C190 hebben geratificeerd, zegt de ITUC op basis van recente peilingen onder vakbonden uit 79 landen over de hele wereld.
   
 • 73% van de ondervraagde vakbonden is van mening dat geweld en intimidatie in de arbeidswereld de afgelopen 5 jaar is toegenomen;
   
 • 80% van de vakbonden denkt dat gendergerelateerd geweld is toegenomen tijdens de COVID-19 pandemie.

 

Vakbonden over de hele wereld zetten zich in voor de ratificatie en implementatie van C190:

 • 91% van de ondervraagde vakbonden is betrokken bij de sociale dialoog om C190 in overeenstemming te brengen met nationale wetten en beleidsmaatregelen;
   
 • 67% van de vakbonden heeft onderhandeld over beleid op de werkplek of collectieve arbeidsovereenkomsten om deze in overeenstemming te brengen met C190 en R206;

 

Tot slot moet meer dan de helft van de 79 landen die deelnamen aan de ITUC C190-enquête hun arbeidswetgeving wijzigen om C190 te implementeren; 37% van de landen moet de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk wijzigen.

Uitgebreidere resultaten van dit onderzoek zullen in september 2022 door de ITUC worden gepubliceerd in een mondiaal rapport.

Nederland en de Caribische eilanden

Het is belangrijk dat ook Nederland C190 goed ratificeert. Minister van Gennip (SZW) informeerde de Tweede Kamer over het Nederlandse aandeel op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van de ILO, afgelopen maand. Allereerst worden, nadat C190 in 2019 door de ILO werd aangenomen, door het kabinet maatregelen genomen ter voorkoming van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden zijn het aanstellen van een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en het opstellen en uitvoeren van het Nationaal actieplan Aanpak Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Seksueel geweld. 

Het kabinet is verder van plan het verdrag voor het Europese deel van Nederland te bekrachtigen en daarover in gesprek te gaan met de Caribische landen. 

Lees de 'Kamerbrief inzet Internationale Arbeidsconferentie 2022' hier

Lees meer

Publicatiedatum 21 06 2022