DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal licht kamerleden in over belang convenanten

“Commitment blijft noodzakelijk om risico’s in productieketens aan te pakken”


“We kunnen simpelweg niet meer wegkijken als onze collega’s in de branche aan de andere kant van de oceaan niet eens een leefbaarloon kunnen verdienen, omdat bedrijven zo goedkoop mogelijk willen produceren vanwege consumenten die zo goedkoop mogelijk willen consumeren. Het belang van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - en ketenafspraken daarover - in convenanten staat als een paal boven water.”

CNV Internationaal voorzitter Arend van Wijngaarden geeft donderdagochtend 22 februari samen met andere partijen uit de Sociaal Economische Raad (SER), toelichting aan Tweede Kamerleden, op de Internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenanten.

Van Wijngaarden is positief dat er stappen vooruit worden gezet, “maar commitment van alle partijen blijft noodzakelijk om risico’s in productieketens ook echt aan te pakken.”


De toegevoegde waarde van convenanten zit hem vooral in de samenwerking tussen producenten, werknemers en het contact met lokale partijen en het delen van sectorkennis.


“Veel producten die wij hier kopen, worden gemaakt in die partnerlanden waar weinig bescherming is van werknemers, zowel qua inkomen als qua arbeidsomstandigheden en veiligheid. Kinderen van acht jaar worden de kobaltmijnen ingestuurd, werknemers in de bosbouw krijgen geen helmen of veiligheidsschoenen en daar werk je soms zeven dagen per week en 16 uur per dag.

Daar wil het CNV niet aan bijdragen. De enige manier om hier iets aan te doen is om samen met bedrijven, producenten en overheden hierover afspraken te maken in convenanten, dat we dit niet willen. Dat is dus de reden waarom de overheid ook het belang van convenanten in sectoren moet blijven steunen, want er is nog een lange weg te gaan.”

Meer over de convenanten voor o.a. de textiel-, de bosbouw- en de bankensector

Publicatiedatum 21 02 2018