DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

De impact van COVID-19 op werk in toeleveringsketens in kaart gebracht

Samen met Clingendael en Partnering for Social Impact onderzocht CNV Internationaal de impact van # COVID19 op de werkgelegenheid en het levensonderhoud in ontwikkelingslanden. Centraal stond de vraag wat de gevolgen zijn voor met name vrouwen en jongeren. De pandemie van COVID-19 die landen over de hele wereld overspoelt, heeft enorm veel lijden en slachtoffers veroorzaakt. Inmiddels wordt ook de economische impact van het virus  duidelijker. 

Zowel jongeren als vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de informele economie. Zij verdienen vaker een inkomen door een vorm van flexibel werk zonder vast contract. Zij werden het eerst en ook het hardst geraakt door de crisis, ook omdat ze meestal niet terug kunnen vallen op de sociale zekerheidssystemen.

Het is een kwalitatief onderzoek van de invloed van COVID-19 op verschillende vormen van werkgelegenheid in verschillende toeleveringsketens en hoe dit vooral vrouwen en jongeren beïnvloedt. Onderzocht is welke toeleveringsketens zijn getroffen, wie daarin vooral geraakt wordt en wat de impact is op het levensonderhoud en de arbeidsrechten.

Het onderzoek laat zien hoe de vraag afneemt en hoe het terugdraaien van de productie vooral kwetsbare werkenden raakt. Ook de gevolgen voor de vakbonden ter plekke worden geanalyseerd, en wat de consequenties zijn voor Nederland.

 

COVID-19 Impact on employment and livelihoods in developing countries, across and along value chains

COVID-19 Impact on the value chain in Latin America 

Publicatiedatum 23 06 2020