DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sInternationale productieketensMVOIMVO Stappenplan voor bedrijven

Stap 3: Voorkom, beperk of stop de negatieve impact

STAP 3: VOORKOM, BEPERK OF STOP de negatieve impactEnter headline here

Blijkt er een link te zijn tussen het bedrijf en de negatieve gevolgen of IMVO-risico’s? Stel dan een actieplan op om de negatieve gevolgen tegen te gaan of terug te dringen. Kijk hierbij of er mogelijkheden zijn om samen te werken met vakbonden en NGO’s ter plaatse, of in Nederland.

In sommige landen kunnen werkenden zich nauwelijks organiseren vanwege verschillende anti-vakbondspraktijken. Daarnaast zijn er landen waar het bij wet verboden is om een onafhankelijke vakbeweging op te richten, zoals in China en Cuba. Toch gelden ook voor deze werknemers de internationale richtlijnen. Om te beoordelen of er gesproken kan worden naleving van deze richtlijnen is zorgvuldigheid gevraagd. 

Mogelijke activiteiten

 • Is het bedrijf in de positie om invloed te oefenen om de gevolgen te voorkomen, inperken of compenseren? Vergroot de eigen invloed door samen te werken met andere partijen (branche, bedrijven, overheid, vakbonden en NGO’s, al dan niet via een convenant)
   
 • Ontwikkel en implementeer doelgerichte plannen om potentiële (toekomstige) negatieve gevolgen te voorkomen en te beperken en pas deze toe. Is het ondanks alle activiteiten niet mogelijk om te verbeteren? Beëindig de relatie met deze leverancier
   
 • Sluit je aan bij certificeringssystemen en richtlijnen die gericht zijn op (bepaalde) risico’s in je keten
   
 • Wijs de verantwoordelijkheid voor het uitwerken, implementeren en monitoren van deze plannen toe aan iemand binnen het bedrijf
 • Werk samen met zakelijke relatie(s), vakbonden en NGO’s om de plannen op te stellen en uit te voeren. Deze plannen hoeven niet altijd geld te kosten en kunnen zelfs kosten besparen door bijvoorbeeld directer in te kopen in combinatie met duurzaam inkopen met minder IMVO risico’s
   
 • Oplossingen die langdurig en adequaat werken kunnen vaak bereikt worden door samen te werken met groepen die de gevolgen van de risico’s ervaren. Bijvoorbeeld inheemse volken en lokale gemeenschappen, bedrijven, (vertegenwoordigers van) werknemers zoals vakbonden, lokale NGO’s, lokale politieke groepen, enz. Participatie in een zogenaamd multi-stakeholderinitiatief lokaal of in Nederland
   
 • Is er sprake van een schending van de OESO-richtlijnen door een Nederlands bedrijf in het buitenland, of een buitenlands bedrijf in Nederland? Dien dan een klacht in bij het Nationaal Contact Punt voor OESO-richtlijnen in Nederland of -indien aanwezig- in het betreffende land. Gaat het om een situatie waarbij ook gelden van de overheid zijn betrokken (bijvoorbeeld exportkredieten, subsidies)? Neem dan contact op met de betreffende ambassade of ministerie

Best practices