DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Financiering

Wie we zijn

CNV Internationaal gaat voor 100% eerlijk werk

100% eerlijk werk, daar maakt CNV Internationaal in Afrika, Azië en Latijns-Amerika iedere dag werk van. Dat doen we door nauw samen te werken met lokale partnervakbonden en door te investeren in goede samenwerking met andere partners, zoals bedrijven en overheden. Eerlijk werk betekent dat mensen veilig en in vrijheid kunnen werken en daarbij een leefbaar loon verdienen. Vakbondsvrijheid en sociale dialoog zijn belangrijke voorwaarden om dat te kunnen realiseren. 

100% eerlijk werk, daar bedoelen we mee dat vrouwen en jongeren evenveel kansen op de arbeidsmarkt krijgen als ieder ander: geen discriminatie in arbeidsvoorwaarden, zoals loon of verlof.

 

100% eerlijk werk betekent ook dat we onderzoek doen naar veiligheid, gezondheid en vrijheid van werknemers. CNV Internationaal en haar partnervakbonden gebruiken daarvoor innovatieve tools, zoals laagdrempelige digitale enquêtes. Omdat we zo precies weten wat er speelt bij werknemers, versterkt dat onze positie aan onderhandelingstafels. Zo meten we ook verbeteringen en de impact van ons werk.

Wat we doen in 40 seconden

Hoe we werken

CNV Internationaal werkt in vijftien landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan resultaten op het gebied van:

CNV Internationaal richt zich speciaal op verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens. Zo kunnen de mensen die onze kleding maken in Vietnam of de metalen voor onze mobieltjes uit de mijnen halen in Peru, veilig hun werk doen voor een eerlijk loon. 

Iedereen in de productieketen heeft baat bij een duurzame en constructieve dialoog tussen de vakbonden en werkgevers, niet alleen de werknemers maar ook toeleveranciers en overheden. Onafhankelijke vakbonden kennen de belangen van werknemers en kunnen hen daarom goed vertegenwoordigen in gesprekken met werkgevers. 

Met lokale vakbonden wisselt CNV Internationaal kennis uit. Samen werken we aan innovatie en geven we trainingen, bijvoorbeeld over sociale dialoog of vrouwelijk leiderschap.

Aan bedrijven werkzaam in de ketens, biedt CNV Internationaal informatie via webinars, contacten en rapporten. Zo krijgen zij meer inzicht in de situatie in een land of keten en kunnen zij meer werk maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). 

Waar we werken

CNV Internationaal werkt aan verbetering van arbeidsrechten, met name in de internationale toeleveringsketens van:

Kleding

Suikerriet

Palmolie

Mijnbouw

Cashewnoten
 

Samenwerken

CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting en als afdeling nauw verbonden aan de CNV Vakcentrale. CNV Internationaal zoekt de samenwerking op met bedrijven, overheden en stichtingen, om zo de impact te vergroten. CNV Internationaal zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van een groot aantal partijen.

Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2021-2030

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert een belangrijk deel van het werk van CNV Internationaal met het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP), waarin we op basis van het programma Dialogue@Work werken aan versterking van de positie van werknemers.

Strategisch partnerschap STITCH

Daarnaast is er het strategisch partnerschap STITCH: Sustainable Textile Initiative: Together for Change. Dankzij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werken we daarin samen met Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV, ETI (UK) organisaties uit onder meer Azië aan een betere positie van werknemers in de textielindustrie.

Lees meer