DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Sociale zekerheid en loonsverhoging voor schoonmakers van tempels in Cambodja

Toeristensector verloor schoonmakers uit het oog

Door COVID-19 stortte de toeristensector in Cambodja, net als overal in de wereld, volledig in. Dankzij constructieve gesprekken tussen vakbond CTSWF en werkgever HCC Angkor konden de ruim 500 schoonmakers van de tempels in Siem Reap - waaronder de bekende Angkor Wat tempels - gewoon blijven werken. Ook waren er voor hen vele positieve veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 

De lonen van de schoonmakers waren erg laag. Ook hadden de schoonmakers meestal geen vast arbeidscontract of recht op socialezekerheidsuitkeringen. Vakbondspartner CTSWF (Workers/ Employees in Tourist Sector of HCC Angkor Company Trade Union) trainde vakbondsleiders en maakte de schoonmakers bewust van hun rechten. Die inspanningen hadden een positief effect. Werkgever HCC stemde ermee in alle werknemers te registreren, zodat zij nu verzekerd zijn voor ongevallen en gezondheidszorg.

De kracht van sociale dialoog

Bovendien werd een flinke loonsverhoging afgesproken; het maandloon wordt in 2022 verhoogd van 75 naar 160 USD. De werkgever geeft daarnaast fietsen aan werknemers die dit zelf niet kunnen betalen. 

Ruim 80 procent van de schoonmakers van de tempels is vrouw. Zij mogen hun kleine kinderen meenemen naar het werk als zij geen geld hebben voor kinderopvang. Oudere kinderen gaan naar school. De sociale dialoog heeft de werknemers van HCC Angkor veel gebracht. Dit is te danken aan zowel werkgever als vakbond.

Schoonmakers van de beroemde tempels zijn nu verzekerd voor gezondheidszorg

en ongevallen.

Publicatiedatum 16 06 2022