DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Suikerrietkappers laten hun stem horen

Samen werken aan oplossingen 

"Tegenwoordig maken we deel uit van de belangrijkste discussieplatforms in het land op nationaal niveau. We hadden nooit gedacht dat we daaraan zouden kunnen deelnemen, vertelt Carlos Ramírez Abea, algemeen secretaris van CONFETRAYD (de nationale federatie van vakbonden in de suikersector)."

Het allerbelangrijkste is dat we nu een gezamenlijke agenda hebben voor sociaal overleg met het Nationaal Comité van Suikerproducenten. Daar kunnen we problemen oplossen die we op lokaal niveau niet kunnen aanpakken. 

Als enige vakbondsorganisatie ís CONFETRAYD erkend door de suikerbedrijven in Nicaragua.

Het programma van CNV Internationaal is belangrijk voor de versterking van de vakbonden in de bedrijven. Door onderzoek te doen, beschikken we over betrouwbare informatie om onze sociale dialoog te versterken. Ook zijn er trainingsprogramma’s ontwikkeld over veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Veiligheid en gezondheid 

"We zijn nu beter in staat de naleving van cao’s te controleren en te zorgen dat die tijdig vernieuwd worden. Als vakbond maken we tegenwoordig beter gebruik van de comités voor veiligheid en gezondheid op het werk waarin werknemers en werkgevers binnen bedrijven vertegenwoordigd zijn. Daar stellen we misstanden aan de orde."

We brengen het aantal ongelukken en beroepsziekten in kaart en we maken afspraken over preventieve maatregelen. We merken dat het effect heeft dat het management van de suikerfabrieken weet dat we niet alleen een fabrieksvakbond zijn, maar dat we ook samenwerken met CNV Internationaal. 

Bovendien kunnen we door CNV Internationaal op internationaal niveau bijdragen aan de herziening van de Bonsucro standaard voor verduurzaming van de suikerproductie.”

Bonsucro 

CNV Internationaal organiseerde in 2019 in Nicaragua een multistakeholder bijeenkomst om de stem van de werknemers uit Latijns-Amerika in de Bonsucro standaard te versterken. 

Afgelopen jaren is CNV Internationaal zich blijven inzetten om in Bonsucro de stem van de werknemers in de suikersector te laten horen en versterken, samen met het netwerk van Latijns-Amerikaanse bonden in de suikersector. Concreet zetten we ons in voor een leefbaar loon.

 

Onze gezamenlijke inzet heeft resultaat: lees meer op de themapagina suiker Het werkt | Lees meer verhalen van verandering 

Publicatiedatum 22 12 2021