DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Stages voor starters in Senegal

Het werkt- in Senegal

Inzetbaarheid van jongeren is afgelopen jaren een prioriteit geweest in het programma van CNV Internationaal in Senegal. Het resultaat is dat er nu een nieuwe nationale overeenkomst is gesloten met een veel grootschaliger aanpak. Er zijn 6 verschillende programma’s opgezet om in totaal 40.000 jongeren te begeleiden naar een stageplek.

Het is voor jonge Senegalezen moeilijk om een baan te vinden na hun opleiding. Een van de oorzaken is dat het onderwijs niet aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het vorige Senegalese nationale werkgelegenheidsplan was geen succes. Sinds 2000 volgden slechts 5000 jongeren een stage.

CNV Internationaal heeft vakbond UDTS ondersteund om een proces op gang te brengen om dit werkgelegenheidsplan te actualiseren. Met succes!

“Vanuit een combinatie van onderzoek, training, lobby en belangenbehartigingsactiviteiten hebben we bijgedragen aan een nieuwe nationale werkgelegenheidsovereenkomst met stages voor 40.000 jonge schoolverlaters”, vertelt Mariama Diallo, de jonge algemeen secretaris van partnervakbond UDTS.

Een belangrijk verschil is dat er meer partijen betrokken zijn en dat ook zelfstandig ondernemerschap deel uitmaakt van het plan. Vooral dat laatste is belangrijk omdat veel jongeren uiteindelijk werk vinden in de informele economie.

“Komende tijd willen we als vakbond UDTS een belangrijke rol spelen om de voordelen van de nieuwe werkgelegenheidsovereenkomst bekend te maken, zodat nog meer jongeren en bedrijven gaan deelnemen. Daarnaast ondersteunen we jongeren bij het kennismaken met de ondernemerscultuur en het starten als zelfstandig ondernemer.”

Kijk ook deze video over de impact op jongeren in Senegal, met Tijmen Roosenboom, de Nederlandse ambassadeur voor jongeren, onderwijs en werk, van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het werkt | Lees meer verhalen van verandering

 

Lees meer over inzetbaarheid van jongeren

Publicatiedatum 16 06 2021