DonerenNieuwsbrief

Werknemers lijden onder ernstige repressie en intimidatie. 

In 2019 lanceerden drie vakbondsorganisaties in Guatemala met ondersteuning van CNV Internationaal een Observatorium voor Arbeidsrechten. Dit Observatorio de Derechos Laborales (ODL) zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de vele onderhandelingen met overheid, bedrijfsleven en op internationaal niveau. 

"We trekken gezamenlijk op en dat versterkt onze inzet. Er is ook synergie ontstaan door samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties.”

Julio Coj medeoprichter en leider van vakbond UNSITRAGUA Histórica. 

Observatorium ondersteunt onderhandelingen

Het Observatorium verzamelt informatie over sectoren en thema’s die van belang zijn voor werkenden. “We kunnen ons nu beter wagen aan moeilijke kwesties,” vertelt Julio Coj, “zoals de problemen en arbeidsomstandigheden in de suikerrietsector. Ook is er onderzoek gedaan in de snel groeiende palmoliesector.

“Ons land staat wereldwijd in de top vijf van landen waar vakbondswerk levensgevaarlijk is. Al jaren staan we bij de Internationale Arbeidsorganisatie ILO bovenaan de lijst van 25 landen die de fundamentele arbeidsrechten schenden.”

Data-onderzoek

"Nergens, op geen enkele palmolieplantage is er een vakbond. Dankzij het observatorium kunnen we nu data-onderzoek doen om onze argumenten te onderbouwen.” Het Observatorium maakt de stand van zaken op van de actieve cao’s in het land en de naleving. Daarnaast inventariseert het de naleving van het minimum loon en het verschil met een leefbaar loon. Individuele werknemers kunnen via de website van het Observatorium klachten indienen. Zo wordt er  systematisch informatie  verzameld. Onze vakbondsleiders zijn ook getraind op het gebied van belangenbehartiging en communicatiestrategieën.

“Dankzij de ondersteuning vanuit het Observatorium konden we in 2020 met goed onderbouwde argumenten de verlaging van het minimumloon kunnen voorkomen. In 2020 gaven we tegengas tegen de aanname van een wet die door flexibilisering van arbeid de positie van werknemers nog kwetsbaarder zou maken.

”Het Observatorium heeft vakbondswerk effectiever gemaakt. Vakbondsleiders worden meer serieus genomen", merkt Julio Coj: ”We trekken gezamenlijk op en dat versterkt onze inzet. Er is ook synergie ontstaan door samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties.”

Handelsakkoord Midden-Amerika

“De samenwerking met CNV Internationaal helpt ons de arbeidsrechtenschendingen meer op de internationale agenda te zetten, ook in Europa.” Sinds 2020 is CNV Internationaal lid van de Domestic Advisory Group (DAG) van het Associatieakkoord Midden-Amerika – EU. Deze adviseert de Europese Commissie rond de uitvoering en naleving van afspraken binnen dit handelsakkoord.

Lees meer hierover>>

 

Het werkt | Lees meer verhalen van verandering 

Publicatiedatum 22 12 2021