DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Zet ons poldermodel in voor betere arbeidsomstandigheden

Doen waar Nederland goed in is.

Doen waar Nederland goed in is, betekent dat we ons poldermodel moeten inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Dit pleidooi hield directeur Elles van Ark van CNV Internationaal gisteren tijdens een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer in Den Haag van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Van Ark: ‘Promoot de sociale dialoog, want juist in hoogrisicosectoren, zoals de palmolie, kan dit zorgen voor structurele verbeteringen voor werknemers.’ In de commissie werd de beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ van minister Schreinemacher besproken. 

Van Ark: ‘Als Nederlandse bedrijven in kansrijke sectoren investeren, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van jongeren en vrouwen in Afrika.’

Vrouwelijke kledingarbeider uit Indonesië

In haar pleidooi benoemde van Ark ook het belang van duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden. ‘Maak deze afspraken helder en concreet, benoem duidelijke sancties, maar maak ook gebruik van positieve beloning’, aldus de directeur van CNV Internationaal.

 

Als derde adviseerde Van Ark om in te zetten op goede sectorale samenwerking waarbij de overheid een actieve rol speelt. ‘Ik vind het zorgelijk dat ik een twijfelende overheid zie in de convenanten: de overheid zit er nu met een half been in en duwt bedrijven daarmee ook in de twijfelmodus.’ Volgens Van Ark zou de overheid convenanten juist nu een impuls kunnen geven, nu IMVO-wetgeving nadert: ‘Zorg dat het nieuwe beleid juist ook sectorale samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties bevordert.’

 

Speerpunt van CNV Internationaal is SDG8; Duurzame economisch groei en eerlijk werk. Eerder dit jaar schreef Partos, waar CNV Internationaal lid van is, over het belang van een sterk maatschappelijk middenveld, in reactie op de beleidsnota van de minister. 

 

Publicatiedatum 16 09 2022