DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Wet moet ook over mensenrechten bij MKB gaan

Het is belangrijk dat elk bedrijf mensenrechten in de keten respecteert. Omdat de laatste jaren uit evaluaties is gebleken dat maar weinig bedrijven hier vrijwillig mee aan de slag gaan, is wetgeving nodig.

In een position paper aan de Tweede Kamercommissie schrijven drie Nederlandse organisaties die deel uitmaken van STITCH* dat het noodzakelijk is dat ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) onder deze wetgeving valt. Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Internationaal: "Het overgrote deel van de Westerse kledingbedrijven (minstens 90%) bestaat uit midden- en kleinbedrijven. Als zij onder de nieuwe wetgeving vallen heeft dat dus een enorme impact op de werknemers in de textielindustrie in Azië en Afrika."

Proportionaliteit

In de kledingindustrie werken wereldwijd 75 miljoen mensen, vaak onder slechte omstandigheden voor een te laag loon om fatsoenlijk van te leven. Het is belangrijk dat de mensen die kleding produceren, veilig hun werk kunnen doen, voor een eerlijk loon en met het recht om lid te worden van een onafhankelijke vakbond die voor hun belangen opkomt.

Wanneer het MKB in de kledingindustrie wordt meegenomen, kunnen belangrijke positieve veranderingen worden doorgevoerd en gaan meer bedrijven ondernemen met gepaste zorgvuldigheid. Het is daarbij wel belangrijk dat dit proportioneel gebeurt. Zo hoeven bedrijven eerst alleen aan de slag te gaan met de ergste misstanden, en is er veel ruimte voor bedrijven om te leren. Boetes komen pas in beeld als misstanden structureel niet worden opgelost. In sectoren waar relatief weinig risico’s voorkomen, hoeven bedrijven aan minder eisen te voldoen. Zo is invoering van nieuwe wetgeving ook voor het MKB goed te realiseren.

Gelijk speelveld

Op 29 september organiseert de Tweede Kamer een rondetafel over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Westerlaken: ‘We zien in de sector mooie voorbeelden van bedrijven die echt voorop lopen als het gaat om eerlijk ondernemen. Met wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, creëer je een gelijk speelveld, en dat komt iedereen ten goede, zowel ondernemingen als werknemers.’

 

Position paper | Voor een verplichte mensenrechtenzorgplicht

 

* STITCH  staat voor Sustainable Textile Initiative: Together for Change.

STITCH is de naam van een nieuw initiatief waarbij zes internationale organisaties zich samen sterk voor een kledingindustrie die bijdraagt aan een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving; door het respecteren van mensenrechten in de wereld van werk. Wij kunnen ons werk doen dankzij de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer