DonerenNieuwsbrief
Home

Vrouwenrechten zijn mensenrechten en mensenrechten zijn universeel: verslag van de CSW63 in New York

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Van 11-22 maart vond in New York de 63ste vrouwentop van de Verenigde Naties (VN) plaats: ‘The Commission on the Status of Women’ (CSW63). Dit jaar nam een record aantal maatschappelijke organisaties (ruim 5.000), overheidsdelegaties (2.000) en ministers (86) deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de VN commissie.

Na twee weken van stroeve onderhandelingen tot diep in de nacht is afgelopen vrijdag het slotdocument van de ‘Commission on the Status of Women’ aangenomen. Op het laatste moment namen Bahrein en Saoedi-Arabië echter alsnog afstand van het document. Woorden als ‘gender’, ‘seksuele en reproductieve gezondheidsrechten’ en iedere zinspeling op niet traditionele vormen van families speelden daarin een rol. CNV Internationaal medewerker Nicole Mathot nam deel aan de onderhandelingen als lid van de Nederlandse overheidsdelegatie.

Mathot: “Het was een diplomatiek gevecht waarin zelfs de verworvenheden van de vierde Wereld Vrouwenconferentie in Beijing (1995) opnieuw moesten worden bevochten. Nederland en de EU boden krachtig weerstand aan een alliantie van reactionaire landen, waaronder het Vaticaan, Rusland, de Verenigde Staten en verschillende islamitische landen die de tijd terug probeerden te draaien voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dieptepunt vormden de bedreigingen die de gespreksleider van de onderhandelingen via haar telefoon ontving.”

Nederland heeft zich sterk gemaakt voor de rechten van LGTBQI, het belang van seksuele voorlichting en seksuele en reproduktieve gezondheidsrechten voor alle vrouwen en meisjes zonder discriminatie. In een nevenactiviteit, mede georganiseerd door de Nederlandse overheid, brak Minister van Engelshoven een lans voor de rechten van werknemers in de seksindustrie.

Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld Nicole Mathot tijdens de onderhandelingen in New York

Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld Nicole Mathot tijdens de onderhandelingen in New York

Het slotdocument zet de toon voor nationaal overheidsbeleid op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Mathot: “Gezien de strakke conservatieve tegenwind is het winst dat er geen sprake is van achteruitgang ten opzichte van voorgaande jaren. Op een aantal punten is vooruitgang geboekt. Het belang van ILO conventies en aanbevelingen op het gebied van sociale zekerheid en fatsoenlijk werk werden herbevestigd, waaronder de overgang van informeel naar formeel werk, de rechten van huishoudhulpen en de overdraagbaarheid van sociale zekerheidsuitkeringen van migrerende werknemers. Naast het dichten van de wereldwijde loonkloof, en gelijk loon voor werk van gelijke waarde, werd ook het belang van een herverdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen en de erkenning van onbetaald zorgwerk in de opbouw van sociale zekerheid en pensioenen onderstreept. Daarnaast zijn een aantal sterke paragrafen over het beschermen van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers (waaronder ook vakbondsactivisten) en het bestrijden van geweld tegen vrouwen -óók op de werkvloer- in het document opgenomen.”

De samenwerking tussen de Nederlandse vrouwenbeweging, de internationale vakbondsbeweging en de Nederlandse delegatie verliep bijzonder constructief en plezierig.

De samenwerking tussen de Nederlandse vrouwenbeweging, de internationale vakbondsbeweging en de Nederlandse delegatie verliep bijzonder constructief en plezierig.

Tijdens haar slotverklaring hield de Tunesische vertegenwoordiger een vlammend betoog voor vrouwenrechten en kreeg de Libanese vertegenwoordiger een staande ovatie.

Nederlandse delegatie: opgelucht dat het slotdocument is aangenomen

Publicatiedatum 26 03 2019