DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Veiligheid en inkomen werknemers natuursteensector wereldwijd bedreigd door coronacrisis

Oproep aan deelnemers TruStone Initiatief

De organisaties betrokken bij het Belgisch / Nederlandse TruStone Initiatief, waaronder het CNV, doen een dringende oproep aan de Nederlandse en Belgische natuursteenbedrijven die deelnemen aan dit IMVO-convenant voor verduurzaming van de natuursteensector. 

De coronacrisis heeft nu al ingrijpende gevolgen voor de werknemers in de sector. In lijn met internationale vakbondsorganisatie ITUC, roepen zij overheden en bedrijven op om de veiligheid van werknemers te garanderen en om voldoende inkomensgarantie te bieden in deze periode.

 

Dit geldt uiteraard voor de eigen medewerkers hier in Nederland en Vlaanderen maar betreft ook de verantwoordelijkheid naar werknemers in de keten.

Als maatschappelijk middenveld en vakbonden willen we alle deelnemers van het TruStone Initiatief vragen om rekenschap te geven dat de impact van het coronavirus ons wereldwijd treft. Wij roepen de leden van TruStone op, om ook, en juist, in deze tijden van crisis al het mogelijke doen, ook voor mensen verder in de keten, zoals bijvoorbeeld:

  • Als er maatregelen genomen moeten worden, wees dan bewust welke consequenties dit heeft in uw keten en de potentieel enorme gevolgen voor met name werknemers in risicolanden.
     
  • Monitoren van toeleveranciers opdat zij werknemers, maar ook tijdelijke krachten zoveel mogelijk doorbetalen, ook als zij getroffen zijn door het virus en zeker waar de lokale overheid in gebreke blijft.
     
  • Flexibel omgaan met de contracten met toeleveranciers als het gaat om sancties ten aanzien van levertijden etc. of het openbreken van contracten.
     
  • Bovenal willen wij leden van TruStone oproepen om in deze crisistijd de dialoog met toeleveranciers aan te gaan. Vanuit solidariteit, maar ook met het oog op de vitaliteit van de productie op langere termijn. Juist een open gesprek over de gezamenlijke uitdagingen waar we als sector voor staan, kan nieuwe inzichten geven waardoor hopelijk minder ingrijpende maatregelen genomen hoeven worden.

Lees meer: 

De brief aan de deelnemers van het TruStone InitiatiefMeer over het TruStone  Initiatief - natuursteenconvenant Meer over IMVO - convenanten  in verschillende Nederlandse sectoren

Publicatiedatum 09 04 2020